Nya stats- och justitieministrar i Island. Den isländske statsministern Bjarni Benediktssons tragiska bortgång den 10 juli 1970 har föranlett vissa ändringar i den isländska regeringens sammansättning. Den tidigare justitie- och kyrkoministern Jóhann Hafstein, som sedan Bjarni Benediktssons bortgång fungerat som statsminister, utsågs den 10 oktober 1970 formellt till ny statsminister. Ny justitie- och kyrkominister blev fru Auður Auðuns, som därmed blev den första kvinnliga regeringsledamoten i Island.
    Det kan erinras om att den bortgångne Bjarni Benediktsson, som var född år 1908, var inte endast en framträdande politiker utan också en jurist av rang. Sålunda blev han år 1932 vid 24 års ålder professor i rättsvetenskap vid Islands universitet, och han kvarstod i detta ämbete till 1940, då han blev borgmästare i Reykjavik. År 1947 utnämndes han till utrikes- och justitieminister och var därefter med undantag av några år på 1950-talet ledamot av regeringen. Han var statsminister först år 1961 och därefter från år 1963 till sin död.
    Jóhann Hafstein, som är född år 1915, avlade juridisk examen vid Islands universitet år 1938. Under åren 1939—41 var han lärare i folkrätt och allmän juridik vid Islands universitet. Han är altingsman sedan 1946. Han var direktör i Útvegsbanki Islands under åren 1952—63 med undantag för en kortare tid under år 1961, då han var justitie- och kyrkominister. Han var på nytt justitie- och kyrkominister från år 1963 fram till sin utnämning till statsminister.
    Auður Auðuns är född år 1911. Som första kvinna avlade hon år 1935 juridisk examen vid Islands universitet. Hon bedrev advokatverksamhet i Isafjord 1935—36 och har sedan innehaft en rad juridiska, sociala och politiska uppdrag. Hon har varit stadsfullmäktig i Reykjavik sedan 1946 och stadsfullmäktiges ordförande under åren 1954—59 och 1960—70. Sedan 1952 har hon ingått i staden Reykjaviks styrelse, och hon var under åren 1959—60 en av stadens borgmästare. Hon är altingsman sedan 1959. H. D-s