Hyresnämnderna. K. M:t har 2 okt. 1970 förordrat ass. i rr i Malmö Ulf Lehammar att vara ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län under tiden 19 okt. 1970—30 juni 1971.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 2 okt. 1970 förordnat led. av riksdagens andra kammare, adv. Bo Martinsson att vara generaldirektör och chef för krim.vårdsstyrelsen fr. o. m. 1 dec. 1970 samt förordnat t. f. överdir. i stn Erik Nyman att uppehålla tjänsten t. o. m. 30 nov. 1970.

 

Polisväsendet. K. M:t har 18 sept. 1970 utnämnt polisintendenten i Gävle polisdt Tore Ilshammar att vara polismäst. i Sollefteå polisdt fr. o. m. 1 nov. 1970.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 2 okt. 1970 antagits Ola Ling, Haparanda, Bengt Ljungqvist, Wolfgang Kuttenkeuler, Birgitta Melander och Per-Ola Persson, Sthlm, samt Gunnar Holmkrantz, Värnamo.

 

Trycklov 4/12 1970.