Gustaf Harry Gunnar Densloe avled 2 nov. 1970. Han var född i Karlskrona 5 juni 1896, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Lund 1919. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1924.

 

John Nils Henrik Tyrén avled 6 nov. 1970. Han var född i Falköping 29 nov. 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1933. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlstad. Han blev led. i samfundet 1939.

 

Karl Adolf Torsten Ryde avled 26 nov. 1970. Han var född i Helsingborg 13 nov. 1895, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Lund 1917. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätten i Lund inträdde han 1925 vid rådhusrätten i Helsingborg, där han blev rådman 1949.

 

Anders Herlog Annermark avled 10 dec. 1970. Han var född i Göteborg 4 juni 1903, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Uppsala 1934. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1947.

 

Matts Olof Chrysander avled 13 dec. 1970. Han var född i Uppsala 7 jan. 1905, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1930. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Uppsala. Han blev led. i samfundet 1934.

 

Knut Ragnar Möller avled 20 dec. 1970. Han var född i Ystad 1 dec. 1896, avlade stud.ex. 1916 och jur. kand.ex. i Lund 1921. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätten i Ystad blev han 1926 stadsombudsman i Trelleborg samt 1942 rådman och 1958 borgmästare där.