Lord Chief Justice Goddard avliden. Namnet säger kanske en svensk publik inte så mycket. Men på sin engelska hemmaplan var han desto mera känd.
    Rayner Goddard, G. C. B., Baron Goddard of Aldbourne, föddes 1877 och var vid sin bortgång 94 år fyllda. Efter en relativt regelrätt barrister och domarkarriär blev han 1932 Judge of the King's Bench Division, 1938 ledamot av Court of Appeal, 1944 Lord of Appeal in Ordinary, alltså medlem av Överhuset i dess egenskap av domstol, och slutligen 1946 Lord Chief Justice of England, vilket ämbete han uppehöll ända till 1958, då han avgick, 81 år gammal.
    Lord Goddard ansågs nog vara en gammaldags, reaktionär domare som inte längre var "i kontakt med tiden". Han uttalade sig för bibehållande av dödsstraffet och likaså för "corporal punishment", låt vara endast de mil-

 

Nordiskt och internationellt 597dare formerna därav. Därför nämndes han också som "the flogging Judge". Men vare sig hans ståndpunktstagande var rätt eller fel, så var det inte uttryck för någon personlig inhumanitet och minst av allt för någon likgiltighet för dem som kom inför honom i hans egenskap av domare i brottmål. Det är omvittnat hur han strävade att komma fram till en med hänsyn också tillden tilltalade rimlig lösning i fråga om påföljderna, hur han så ofta han kunde ersatte frihetsstraff med "probation order" och hur han helt privat hjälpte sådana som kommit i konflikt med rättvisan och mot vilka han måst ingripa enligt straffrättens bud.
    Som åtskilliga andra engelska akademiker var han hemma i diverse idrotter. Han löpte 100 yards på 10,6 — men det var 1898. B. L.