Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet har under 1970 bedrivit följande verksamhet:
    Colloquier och föreläsningar: 12 febr. Fri rättshjälp (rättschefen Hans-Olov Stark m. fl.). — 29 april. Marknadsrättsseminarium (prof. Ulf Bernitz). — 30 april. Straffrättsseminarium (prof. Hans Thornstedt). — 22 sept. Personlig integritet och massmedia (prof. Stig Strömholm och redaktionschefen Börje Dahlqvist). — 29 sept. Åklagarrollen (byråchefen Axel Morath och chefsåklagaren Lennart Asplund). — 8 okt. Polischefskarriären (byrådirektören Björn Lageby). — 15 okt. Personlig integritet och avlyssningsapparater (hovrättsassessorn Göran Ljungberg och privatdetektiven Jan Ögrim). — 5 nov. Personlig integritet och data (jur. kand. Peter Seipel).
    Mindre eftermiddagsprogram under samlingsrubriken "Tisdagsjuristen" : 22 sept. Miljövård (prof. Bertil Bengtsson). — 6 okt. Prisstoppet (prof. Ulf Bernitz). — 13 okt. Våldet i Stockholm (Leif Lenke). — 10 nov. Rättsmedicin (rättsläkaren Sven-Olof Lidholm). — 17 nov. KRUM.
    Studiebesök: 5 mars. Försäkringsbolaget Trygg. — 17 mars. Svenska Arbetsgivareföreningen. — 21 april. Skandinaviska Banken. — 29 april. Riksdagshuset. — 24 sept. Landsorganisationen. — 5 nov. Polisen. — 17 nov. Utrikesdepartementet.
    Debatter: 3 mars. Strejkrätt (docenten Bengt Abrahamsson, direktören Erik Elmstedt, Sven Olof Hanberg, avtalssekreteraren Holger Olsson och prof. Folke Schmidt). — 19 maj. Tingsmeritering. — 22 maj. Juridisk teater "De hänsynslösa" (teatergrupp från Uppsala). — 3 dec. Arbetsmarknadsprogram (hovrättsfiskalen Johan Annell, direktören Mats Börjesson, stadsdirektören Olle Gestblom, byrådirektören Ulla Hjort, chefsombudsmannen Lars Gustav Nilsson, bankjuristen Björn Olander, förbundsjuristen Anders Olsson, departementssekreteraren Ingrid von Otter, ombudsmannen Thorvald Ranta, adv. Lennart Reuterwall m. fl.).
    Fester: Valborgs- och recentiorsfesterna har traditionsenligt hållits.
    Kursverksamheten: Föreningen har stått som medarrangör till en av För-

 

Notiser 685säkringsbolagens upplysningstjänst anordnad endagskurs om sambandet mellan skadestånd och försäkring. Den av föreningen startade kursen i berednings- och föredragningsteknik har helt övertagits av juridiska fakulteten.
    Internationellt: Under tiden 6—18 juni deltog tre av föreningens medlemmar i den nordiska studentjuriststämman, som detta år hölls i Oslo. Vidare har föreningen varit representerad vid sammankomster i Uppsala 23—26 april, Lund 20—22 maj, Helsingfors 29 sept.—3 okt., Köpenhamn 24—26 nov., Oslo 25—28 nov. och Göteborg 19 dec. Under tiden 29 april—1 maj har föreningen besökts av företrädare för de juridiska föreningarna i Bergen, Helsingfors, Köpenhamn, Lund, Oslo, Reykjavik, Uppsala och Åbo.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har under 1970 haft följande sammansättning: ordf. Peter Honeth, v. ordf. Claes Elliot (1 jan.—19 okt.) och Ylva Lindgren (19 okt.—31 dec.), sekr. Arne Kallin, skattm. Rolf Hök, redaktör Eva Fee, klubbm. Leif Ståhlros (26 febr.—31 dec.), programsekr. Eva Hedlund, Eva Lövhaug och Jan Svedberger samt konsult Stig Friberg. Förlagsnämnden har bestått av Hans Schedin, ordf., Cecilia Lind, bibliotekarie (vårterminen), Lars Törn, bibliotekarie (höstterminen), Gustav Bergstedt, Hans Tullberg (1 jan.—26 febr.), Ylva Lindgren (26 febr.—31 dec.) och direktören Knut Johansson, förlagschef. Föreningens organ, IUS-bäraren, har under året utkommit med 10 nummer.