Tingsrätterna. K.M:t har
    16 sept. 1971 utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Ingemar Cosmo att vara rådm. i Södertälje tr fr. o. m. 1 jan. 1972,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Jan Ljungar att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Sthlms tr Torsten Pehrsson att vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i Sthlms tr Anders Andersson att vara e. rådm. i tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i tr Per Elner att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr,
    24 sept. 1971 utnämnt t.f. lagm. i Eskilstuna tr Bo Broman att vara lagman i tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat lagm. i Örnsköldsviks tr, häradshövd. Lars Ålund till tjänsten som lagman i Ingelstads o. Järrestads tr fr. o. m. 1 jan. 1972,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Sthlms tr Lars Andréasson till en tjänst som rådm. i Malmö tr fr. o. m. 1 jan. 1972,
    s. d. förordnat ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län o. Malmöhus län, ass. i Malmö tr Ulf Lehammar att vara e. rådm. i tr, samt
    s. d. förlängt, förordnandet för ass. i Göta hovr. Staffan Hägerdal att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i Norrköpings tr.

 

Polisväsendet. K.M:t har 8 okt. 1971 utnämnt byråchefen hos rikspolisstyrelsen Ralph Sterner att fr. o. m. 1 nov. 1971 vara länspolischef hos länsstyrelsen i Västmanlands län.

 

Fångvårdsanstalterna. K.M:t har 16 sept. 1971 förordnat anstaltsdir. vid fångvårdsanstalten i Helsingborg Rune Lundahl att t. v. t. o. m. 31 mars 1972 bestrida vissa på kriminalvårdsdir. i interneringsräjongen ankommande göromål.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 24 sept. 1971 antagits Lars Bergström, Sthlm, Mats Eriksson, Borås, Bo Hansson, Göteborg, Ingemar Josefson, Trollhättan, samt Sven Löwander, Hans Norlin och Lars Thörn,teborg.

 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europarådets rådgivande församling har 7 okt. 1971 utsett ledamoten av internationella domstolen Sture Petrén till ledamot av europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna till 20 jan. 1974.

 

Trycklov 1.12.71