158 NotiserJustitiedepartementet. K. M:t har
    30 dec. 1971 förordnat t.f. dep.rådet i dep :t, ass. i Svea hovr. Staffan Vängby att vara dep.råd i dep :t,
    s. d. förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Björn Orrhede att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep :t samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Per Jermsten att vara kansliråd i dep:t.
    Dep.chefen har
    3 dec. 1971 entledigat samtliga ledamöter i och experter åt fångvårdens byggnadskommitté från deras uppdrag med utgången av mars 1972,
    s. d. förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Gerdt Wikstrand att biträda i dep :t,
    14 dec. 1971 förordnat statistikchefen Nils Elmhammer att vara expert i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten,
    21 dec. 1971 förordnat sekr. hos Svenska Kommunförbundet Nils-Olof Svantesson att biträda barnavårdsmannautredningen som expert,
    30 dec. 1971 förordnat utnämnde lagm. i kammarrätten i Gbg Arnold Joelsson, byråchefen Lorentz Vogel, ass. i Svea hovr. Eskil Persson och ass. i Göta hovr. Lars Åhlén att biträda i dep:t, Åhlén t. o. m. 31 mars 1972, Joelsson t. o. m. 30 juni 1972 samt de övriga t. v.,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Leif Carbell att vara sekr. åt de sakk. rörande lagstiftn. om köp av lös egendom,
    s. d. förordnat avd.dir. Carl-Einar Nordling att vara sekr. i 1971 års partistödsutredning samt
    4 jan. 1972 förordnat hovr.pres. Björn Kjellin att som sakk. se över brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott.

 

Finansdepartementet. K. M:t har
    17 dec. 1971 på därom gjord ans. entledigat exp.chefen i dep:t Gustaf Söderberg från tjänsten vid utgången av år 1971 samt
    s. d. förordnat t.f. rättschefen i dep:t, dep.rådet i dep :t Claes Edgardh att vara exp.chef i dep :t.

 

Regeringsrätten. K. M:t har
    17 dec. 1971 förordnat reg.rådet Nils Lorichs att vara ordf. i reg.rätten,
    s. d. förordnat reg.råden Sture Jarnerup, Kurt Holmgren och Olof Hegrelius till ordf. på avd. i reg.rätten,
    30 dec. 1971 på begäran entledigat reg.råden Sten Wilkens och Sture Jarnerup, Wilkens vid utgången av mars och Jarnerup vid utgången av juni 1972 samt
    s. d. förordnat byråchefen i Svea hovr. Christer af Winklerfelt att vara kanslichef i reg.rätten.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 30 dec. 1971 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Margareta Paulsen att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    17 dec. 1971 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Carl Fredrik Hadding att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagman i hovr. fr. o. m. 1 febr. t. v. t. o. m. 30 juni 1972,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Herman Schunnesson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagman i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1972 samt
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 jan. 1972 förordnat, i Svea hovr. fisk :a Peter Fitger, Alf Åkesson och Leif Carbell, i Göta hovr. fisk :a Sven-Ivar Forss, Bo Severin och Bengt Widén, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Tomas Hallgren, i hovr. f. Västra Sverige fisk :a Tomas Huldén, Inge Lindqvist, Björn Karlén och Carl Jesperson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Stig Lindström.