160 PersonalnotiserHyresnämnderna. K. M:t har
    10 dec. 1971 utnämnt ass. i Svea hovr. Stieg Synnergren att vara ordf. i hyresnämnden för Östergötlands län samt
    30 dec. 1971 förlängt förordnandet för hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar Lindh att inneha långtidsvik. på en tjänst som ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    17 dec. 1971 utnämnt polisint. i Sthlms polisdt Anders Nelin att vara polismäst. i Södertälje polisdt samt
    s. d. förordnat polisint. i Solna polisdt Hans Leister att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Jakobsbergs polisdt.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 30 dec. 1971 utnämndt länsåkl. vid länsåkl. mynd.i Sthlms län och Gotlands län Bertil Österberg att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt.
    Riksåklagaren har 8 dec. 1971 utnämnt distr.åkl. i Skellefteå åkl.dt Villner Stenmark att vara chefsåkl. i dt.

 

Kriminalvårdsnämnden. K. M :t har 17 dec. 1971 entledigat utnämnde lagmannen Olof Börjeson från uppdraget att vara led. i nämnden och förordnat kanslirådet i justitiedep :t Gunvor Bergström att vara led. i nämnden.

 

Ungdomsfängelsenämnden. K. M :t har 17 dec. 1971 entledigat 1 :e läk. vid fångv.anst. Långholmen Walter Parviainen från uppdraget att vara led. i nämnden och förordnat överinspektören hos kriminalvårdsstyrelsen Ulla Bergkwist att vara led. i nämnden.

 

Riksdagens ombudsmän. Som föredragande vid riksdagens ombudsmannaexpedition har förordnats ass. i Svea hovr. Hans Björkegren fr. o. m. 18 okt. 1971 samt fisk. i Svea hovr. Sven Norberg fr. o. m. 15 sept. 1971.

 

Universiteten. Juridiska fakulteten av Goethe-universitetet i Frankfurt har 15 dec. 1971 beslutat att till juris hedersdoktor promovera kanslirådet dr jur. Gerhard Simson.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits, 4 nov. 1971 Eric Ager, Sthlm, Jarl Asplund, Sollefteå, Björn Naeslund, Sthlm, Otto Torell, Norrköping, Rustan Wallander, Sthlm och Ulf Wilgodt, Ludvika, samt 10 dec. 1971 Carl-Einar Mellander, Göteborg, och Kjell Å. Modéer, Malmö.

 

Trycklov 9.2.72.