Finlands högsta domstol. Till nya justitieråd utnämnde Republikens President den 28 januari 1972 häradshövdingen Heikki Mälkki och lagstiftningsdirektören Henrik Vilhelm Grönqvist (se om honom SvJT 1971 s. 394).
    Justitierådet Mälkki är född 1924, avlade högre rättsexamen 1951 och blev vicehäradshövding 1954. Efter att ha tjänstgjort i olika befattningar vid Helsingfors hovrätt utnämndes han 1961 till justitiesekreterare vid högsta domstolen. År 1963 anknöts han till lagberedningen där han verkade fram till år 1965, då han utnämndes till häradshövding i Kerimäki domsaga.              

P.L-m

Finlands högsta förvaltningsdomstol. Republikens President beviljade avsked med pension räknat från den 1 januari 1972, den 12 november 1971 åt förvaltningsrådet Pauli Juho Palomäki, den 26 november 1971 åt förvaltningsrådet Viljo Ilmari Helomaa, den 10 december 1971 åt förvaltningsrådet Eero Kaukonen och den 17 december 1971 åt förvaltningsrådet Lemmikki Kekomäki. Till nya förvaltningsråd utnämnde Republikens President den 3 december 1971 länsrådet Veikko Armas Jäntti och överdirektören regeringsrådet Tapani Elias Jatkola, den 23 december 1971 avdelningschefen regeringsrådet Martti Hermanni Mäenpää och den 14 januari 1972 referendarierådet Eevert Verner Raunetsalo.
    Förvaltningsrådet Jäntti är född 1912, avlade högre rättsexamen 1937 och blev vicehäradshövding 1942. Efter att ha tjänstgjort som biträdande polisinspektör i Nylands län utnämndes han till polisinspektör i St Michels län 1946, till länskamrer 1955 och till länsråd 1965. Från år 1967 har han tjänstgjort som länsråd vid länsstyrelsen i Nylands län.
    Förvaltningsrådet Jatkola är född 1928, avlade högre rättsexamen 1951, jurislicentiatexamen 1954 och blev vicehäradshövding 1956. Efter att ha beklätt olika befattningar inom byggnadsförvaltningen utnämndes han till juridiskt ombud vid Maalaiskuntien Liitto (Landskommunernas Förbund) 1960, till biträdande avdelningschef 1962 och till avdelningschef 1964. Till regeringsråd och chef för inrikesministeriets avdelning för planerings- och byggnadsärenden utnämndes han 1967 och till överdirektör 1968.
    Förvaltningsrådet Mäenpää är född 1924, avlade högre rättsexamen 1949 och blev vicehäradshövding 1952. Efter att ha tjänstgjort i olika befattningar vid post- och telegrafstyrelsen, såsom biträdande direktör från år 1962,

 

Nordiskt och internationellt 315utnämndes han till regeringsråd vid finansministeriets löneavdelning 1967. Till regeringsråd och avdelningschef vid trafikministeriet utnämndes han 1970.
    Förvaltningsrådet Raunetsalo är född 1919, avlade högre rättsexamen 1945 och blev vicehäradshövding 1949. Efter att ha beklätt olika befattningar inom omsättningsskatteförvaltningen utnämndes han till yngre förvaltningssekreterare vid högsta förvaltningsdomstolen 1954. Han utnämndes till äldre förvaltningssekreterare 1958 och till referendarieråd 1959. År 1960 anknöts han till lagberedningen, där han sedan dess verkat som lagstiftningsråd. Han har även varit sekreterare vid olika utskott i riksdagen.                                               

    P. L-m