Personalnotiser 511Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    14 april 1972 förordnat hovrättsass. John Boström att vara sekr. i valtekniska utredningen,
    18 april 1972 tillkallat länsöverdir. Tore Nyqvist, tillika ordf., länsåkl. Sven-Olof Håkansson, avd.chefen Ebbe Magnander, kanslichefen Henry Montgomery och byggnadsrådet Nils Wilborg att som sakk. utreda frågan om den judiciella indelningen i Stor-Stockholmsområdet,
    26 april 1972 förordnat fisk. i Svea hovr. Johan Fischerström att biträda i dep:t,
    5 maj 1972 förordnat ass:a i Svea hovr. Peter Fitger och Bo Drangcl att biträda i dep:t,
    9 maj 1972 förordnat bitr. överläk. Bertil Hansson att vara expert i sexualbrottsutredningen samt
    15 maj 1972 tillkallat exp.chefen Ingvar Gullnäs som sakk. i utredningen om åtgärder för att förbättra polisens arbetsförhållanden i Sthlm och s. d. förordnat avd.dir. Gunnar Tysk att vara sekr. i utredningen.

 

Socialdepartementet. K. M:t har
    5 maj 1972 förordnat t. f. exp.chefen i dep:t Carl-Edvard Sturkell att fr. o. m. 1 juli 1972 vara rättschef i dep:t,
    s. d. förordnat t.f. dep.rådet i dep:t Björn Sjöberg att fr. o. m. 1 juli 1972 vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat dep.sekr. i dep:t Ingemar Lindberg att fr. o. m. 1 juli 1972 vara kansliråd i dep:t.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 21 april 1972 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Jan Johnsson att fr. o. m. 1 juli 1972 vara rättschef i dep:t.

 

Industridepartementet. K. M:t har
    5 maj 1972 förordnat ass. i Svea hovr. Hans Svahn att fr. o. m. 1 juli 1972 vara exp.chef/rättschef i dep:t samt
    s. d. förordnat dep.sekr. i dep:t Sten Niklasson att vara kansliråd i dep:t.

 

Regeringsrätten. K. M:t har
    26 april 1972 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Lars Stridbeck och ass. hos länsstyrelsen i Kopparbergs län Rolf Hugert att vara e. reg.rättssekr. samt
    5 maj 1972 förordnat reg.rådet Olov Hegrelius att vara ordf. i reg.rätten fr. o. m. 1 aug. 1972.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    21 april 1972 utnämnt ass. i Norrköpings tr Bengt Karle att vara hovr.råd i Co 1 i Göta hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Karlstads tr Svante Boman att vara hovr.råd i Co 1 i hovr. f. Västra Sverige samt
    5 maj 1972 till hovr.råd i Co 1 i hovr. f. Nedre Norrland utnämnt stf NO, ass. i Svea hovr. Olof Tranell, förordnade rättschefen i kommunikationsdep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Johnsson och ass. i Göta hovr. Ulf Sterner.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    21 april 1972 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Claes Henrikson att vara rådm. i Borås tr fr. o. m. 1 juli 1972,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Johan Levander att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Umebygdens tr fr. o. m. 1 juli 1972,
    s. d. förordnat t.f. fast.rådet, civiling. Hugo Bucht att vara tekn. led. i tingsrätterna,
    26 april 1972 utnämnt rådm. i Gbgs tr Arne Belanner att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr fr. o. m. 1 aug. 1972,

 

512 Personalnotiser    5 maj 1972 till rådmän i Co 1 i Sthlms tr utnämnt e. rådmännen i tr Inga-Britt Törnell, Gunnel Lännergren, John Westin och Ingrid von Möller,
    s. d. till e. rådmän i Sthlms tr förordnat ass:a i tr Bengt Gyllenberg, Bruno Kjellén, Birgitta Karlholm, Per Elner och Ylva Häckner-Gille samt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Margareta Paulsen,
    s. d. utnämnt hyresrådet i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län o. Gotlands län Gunvor Bexelius att vara rådm. i Sollentuna o. Färentuna tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Jan Zingmark att vara rådm. i Uppsala läns södra tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Bo Harling att vara rådm. i Västerås tr fr. o. m. 1 juli 1972,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Ulf Hallén att vara rådm. i Sundsvalls tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Kai Krön att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södertörns tr samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Jan Allgårdh att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Lindesbergs tr.