ANDREAS ARNTZEN och JENS BUGGE. Doing Business in Norway. 2 uppl. Oslo 1971. Den norske Creditbank. 285 s.

 

Denna bok, vars första upplaga kom ut år 1968, är avsedd att ge översiktlig information om lagstiftning av intresse för utlänningar som överväger att driva näringsverksamhet i Norge. Bland ämnen som behandlas kan nämnas rätt att driva handel, tillstånd att förvärva fast egendom och aktier, bolagslagstiftning, konkurrensbegränsning, kreditinstitut, valutalagstiftning, skatter, socialförsäkring och arbetarskydd. A. K.