Den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna valde den 1 juni 1972 James E. S. Fawcett till sin president och W. F. de Gaay Fortman till sin vice president.
    Fawcett, som är född 1913, är kommissionens brittiske ledamot. Han är f. n. Director of Studies vid Royal Institute of International Affairs i London. Han är författare till bl. a. ett betydelsefullt verk över den praktiska tillämpningen av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (se SvJT 1971 s. 653).
    de Gaay Fortman, som är född 1911, är kommissionens nederländske ledamot. Han är professor och rektor vid det fria universitetet i Amsterdam. Han är också medlem av första kammaren i det nederländska parlamentet.
    Som president i kommissionen efterträder Fawcett professor Max Sørensen, Århus.

H. D-s

3 Med ton avses här viktmåttet "metric ton" (1 000 kg).