616 NotiserSvenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen har under verksamhetsåret 1971—1972 haft en styrelse bestående av regeringsrådet Gustaf Petrén, ordf., lagmannen Per-Erik Fürst, v. ordf., förbundsdir. Jan-Henrik Björck, sekr., adv. Bertil Ahrnborg, dir. Gunnar Lundberg, bankokommissarien Jon Lindgren och utredningschefen Uncas Serner. Styrelsesuppl. har varit departementsrådet Bertil Voss, rådmannen Anna-Maria Eek-Wallenberg och förbundsjuristen Stig Gustafsson.
    Vid föreningens årsmöte d. 1 juni 1971 hölls en paneldiskussion om "Otillbörliga påtryckningar genom massmedia", varvid Petrén och Furst bidrog med inledande anföranden. D. 11 okt. 1971 besöktes avdelningen av generalsekreteraren i Internationella Juristkommissionen, Mr. Niall MacDermot, som höll ett föredrag över "Rule of Law in Developing Countries — the Work of the International Commission of Jurists".
    Föreningens medlemsantal uppgår till drygt 200.

 

Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 8 dec. 1971. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av konsumentombudsmannen Sven Heurgren över ämnet "Konsumentombudsmannen i verksamhet".
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., adv. Åke Svensson, v. ordf., ombudsmannen Pelle Wirseen, sekr. och kassaförv., rådmannen Gunnel Agvald, bankdir. Gunnar Henriz, adv. Gunnar Ehrner, dir. Arne Hallström och prof. Håkan Nial.
    Medlemmarnas antal uppgår till 200.

 

Juristklubben i Linköping har under 1971 hållit tre sammanträden. D. 11 maj hölls årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna redogjorde förste länsassessorn Lars Rydberg för den nya länsstyrelseorganisationen. D. 4 okt. besöktes klubben av rådmannen Allan Ekström som redogjorde för huvuddragen i ett kommande betänkande om ny konsumentköplag. D. 12 nov. hölls traditionsenlig gåsmiddag med damer/herrar.
    Under verksamhetsåret 1971—1972 utgöres styrelsen av lagmannen Gösta Sandell, ordf., adv. Göran Orrenius, v. ordf. och kassör, samt förste länsnotarien Anders Englund, sekr. och klubbmästare.
    Klubben har cirka 100 medlemmar.

 

Jönköpings Juridiska Förening har under 1971 hållit två sammanträden. Vid årsmötet d. 5 maj förekom föredrag av adv. Elin Lauritzen, Sthlm, över ämnet "Familjerättens omdaning".
    D. 6 dec. hölls sammanträde på länsstyrelsen i Jönköping, varvid länsråden Lars Borg, Ragnar Forss och Erik Lilliesköld informerade om den nya länsstyrelsen samt länsstyrelsens dataanläggning demonstrerades.
    Föreningens styrelse utgöres av länsrådet Ragnar Forss, ordf., länspolischefen Bertil Ankar, v. ordf., presidenten N. Erik Åqvist, lagmannen Bertil Höijer, häradshövdingen Sven Ruhe, adv. Bengt H. Skantze, länsåklagaren Kjell Stenberg, rådmannen Lennart Sjögreen, länsrådet Erik Lilliesköld och bankjuristen Hans Weltenius, kassaförv.
    Antalet medlemmar uppgår till omkring 150.

 

Malmö-Lunds Juristförening har under 1971 sammanträtt d. 26 febr. och d. 28 okt. Vid februarisammanträdet höll justitieministern Lennart Geijer föredrag över ämnet "Likhet inför lagen" och vid oktobersammanträdet justitiekanslern Bengt Lännergren över ämnet "Om rätten att vara i fred".
    Till styrelseledamöter för 1971 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., f. d. lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., hovrättsfiskalen Lars-Göran Engström, v. sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., chefsrådmannen Sven Braun, prof. Per-Edwin Wallén och hovrättslagmannen Herman Schunnesson.
    Föreningens medlemsantal utgör 376.