Kammarrätterna. K. M:t har
    8 sept. 1972 förordnat kammarrättsfisk. Ulf Håkansson att vara kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm,
    22 sept. 1972 utnämnt försäkringsdomaren hos försäkringsdomstolen Carl Axel Petri att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Sthlm fr. o. m. 1 dec. 1972,
    s. d. utnämnt rådm. i Gbgs tr Ulf Ankarloo att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Gbg samt
    29 sept. 1972 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Curt Weidling att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har
    8 sept. 1972 till chefsåkl. i Co 2 i Gbgs åkl.dt utnämnt chefsåkl. vid åkl.mynd. i Gbgs åkl.dt Gunnar Ahlstedt, t.f. länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Gbgs och Bohus län Tore Berglin samt chefsåkl. :a vid åkl.mynd. i Gbgs åkl.dt Nils Bjerner, Bertil Steen och Carl-Gustav Wijk,
    s. d. förordnat t.f. chefsåkl. i Co 1 vid åkl.mynd. i Gbgs åkl.dt Gösta Hansson att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsåkl. i Co 2 i dt samt
    s. d. till chefsåkl. i Co 2 i Malmö åkl.dt utnämnt chefsåkl. i Bo 7 vid åkl.mynd. i dt Harry Hågeman, Åke Sandberg och Thorvald Eliasson.

 

Universiteten. Under läsåret 1971—72 förvärvades jur.-dr-grad (ej jur.dr-ex., rättelse till s. 624) vid Uppsala universitet av Carl Hemström och Göran Dufwa samt vid Stockholms universitet av Fariborz Nozari och Bo Johnson. Hemström, Nozari och Johnson har förordnats till docenter vid resp. universitet.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 6 okt. 1972 antagits Rolf G. Moberg, Karlstad, och Erik Willers, Sthlm.

 

Trycklov 21.11.72.