Civildepartementet. K. M:t har 26 jan. 1973 förordnat dep.sekr. i dep:t Kjell Svensson att vara kansliråd i dep:t.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
26 jan. 1973 förordnat hyresrådet Lars Lagerqvist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.,
    2 febr. 1973 förordnat ass. i Svea hovr. Bo Hedgårdh att vara e. rev.sekr. samt
    s. d. förordnat rådm. i Gävle tr Tomas Nordqvist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    19 jan. 1973 förordnat adj. led. i hovr. över Skåne o. Blekinge, hovr.fisk. Malte Andersson att fr. o. m. 1 april 1973 inneha långtidsvik. på byråchefstjänsten i hovr.,
    2 febr. 1973 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Lars-Erik Tillinger att vara hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.råden i Svea hovr. Hans Nordström och Einar Beskow att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Sigvard Mejegård att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samt
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Folke Palmér att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    19 jan. 1973 förordnat ass. i Linköpings tr Gustav Carlsson att inneha långtidsvik. på en rådmanstjänst i tr,
    2 febr. 1973 utnämnt rådm. i Gbgs tr Erik Markstad att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. förordnat e. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Ingemar Hägglund att inneha långtidsvik. på en tjänst som e. rådm. i Sthlms tr samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Lennart Lindvall att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Södertörns tr.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 26 jan. 1973 förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Hans Heimer att inneha långtidsvik. på tjänsten som ordf. i hyresnämnden för Västerbottens län.

 

Riksåklagaren. K. M:t har 19 jan. 1973 förordnat t. f. rådm., ass. i Svea hovr. Kai Krön att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos RÅ.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har som föredragande förordnats fisk. i hovr. f. Västra Sverige Kjell Björnberg fr. o. m. 1 april 1973 samt förste länsass. Stig Dahlbom för tiden 1 mars—31 maj 1973.

 

Trycklov 7.3.73