Ändrade tjänstebeteckningar för domare i Västtyskland. Genom en Gesetz zur Änderung der Bezeichnungen der Richter und ehrenamtlichen Richter und der Präsidialverfassung der Gerichte av den 26 maj 1972, vilken trädde i kraft den 1 oktober samma år, har de tidigare mer än 30 olika tjänstebeteckningarna för domare i Västtyskland avskaffats. I stället har införts beteckningarna Richter, Vorsitzender Richter och Präsident med tillägg av vederbörande domstol. De olika beteckningarna för lekmannadomare, t. ex. Handelsrichter, Verwaltungsrichter, Arbeitsrichter och Sozialrichter, har bytts ut mot Ehrenamtlicher Richter. Inom straffrättsskipningen bibehålls dock termen Schöffe som beteckning för lekmannadomare.
 

A. K.

 

 

Danske personalnotitser. Højesteret. Hojesteretsdommer, dr. jur. Louis le Maire er afgået ved døden d. 25. 12.1972. Hojesteretsdommer le Maire var født i 1910, blev cand. jur. 1934 og dr. jur. 1946 ("Legal kastration i strafferetlig belysning"). 1934 blev han ansat i justitsministeriet, 1949 professor i strafferet ved Århus universitet, 1952 direktør for statshospitalerne for sindslidende og 1961 dommer i højesteret. Højesteretsdommer le Maire har endvidere været præsident for Dansk Røde Kors, formand for Dansk Flygtningehjælp, for den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund og for justitsministeriets teaterudvalg.
    Som ny dommer i højesteret er udnævnt dommer i Østre landsret Poul Høeg. Højesteretsdommer Høeg er født 1918, blev cand. jur. 1943, ansat i justitsministeriet samme år, dommer i Københavns byret 1958 og dommer i Østre landsret 1967. Han har været formand for teaterrådet 1956—59, medlem af bestyrelsen for Den Danske Dommerforening 1960—65 og fra 1970, mæglingsmand siden 1968 og censor ved Københavns universitet siden 1967. 
Anklagemyndigheden. Rigsadvokat H. Olafsson har fratrådt sin stilling med udgangen af marts måned 1973. Rigsadvokat Olafsson er født 1903, blev cand. jur. 1926, samme år ansat i statspolitiet, 1929 i justitsministeriet, 1941 statsadvokat ved højesteret, 1949 dommer i Østre landsret og 1954 rigsadvokat. Han har endvidere bl. a. været auditør ved den ekstraordinære tjenestemandsdomstol efter krigen, mæglingsmand, forligsmand og medlem af straffelovrådet.
    Som ny rigsadvokat er udnævnt statsadvokat Per Lindegaard. Rigsadvokat Lindegaard er født 1918, blev cand. jur. 1942, ansat i justitsministeriet samme år og 1957 udnævntes han til statsadvokat ved højesteret. Han er bl. a. medlem af det grønlandske lovudvalg, mæglingsmand og censor ved Københavns universitet.
Statsministeriet. Afdelingschef i justitsministeriet Jørgen Gersing er udnævnt til departementschef i statsministeriet. Han er født 1927, blev cand. jur. 1953 og ansat i justitsministeriet 1954, hvor han blev afdelingschef og leder af lovafdelingen i 1968. Han er bl. a. medlem af det grønlandske lovudvalg og af dansk sprognævn samt censor ved Københavns universitet.
 

K. F.