Kamratföreningen Gamla Uppsalajurister höll kamratmöte i Uppsala d. 3 juni 1972. Föredrag hölls på universitetet av prof. Stig Strömholm över ämnet "Den personliga integriteten och den tekniska utvecklingen", varefter följde middag på Södermanlands-Nerikes nation. Styrelsen består av prof. Åke Malmström, ordf., adv. Sven-Olof Lundén, rådmannen Gunnar Sterner och justitierådet Yngve Söderlund samt som repr. för juridiska fakulteten prof. Svante Bergström och som repr. för Juridiska föreningen i Uppsala jur. kand. Anders Frigell. Sekr. och kassaförv. är jur. kand. Essi Malmström. Föreningen har ca 250 medlemmar. Nya medlemmar kan vinna inträde efter anm. till sekr., adr. Sveaplan 6, 752 36 Uppsala.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    6 april 1973 förordnat kanslirådet Gunvor Bergström som sakkunnig i utredningen om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten,
    27 april 1973 tillkallat landshövdingen Hjalmar Mehr som sakkunnig för att utreda indelningsfrågor och arbetsformer inom kriminalvårdens frivårdsdistrikt i Stockholm, Göteborg och Malmö,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Bo Svensson att biträda i dep:t samt
    7 maj 1973 förordnat rev.sekr. Brit-Marie Ericsson att vara expert i åtalsrättskommittén.

560 Personalnotiser    Statsrådet Lidbom har
    29 mars 1973 förordnat exp.chefen Ingvar Gullnäs som utredningsman iutredning om de s. k. suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar samt förordnat dep.sekr. Lennart Lindgren, byråchefen Börje Persson och t.f. bitr. distriktslantmätaren Jan-Olof Hedström som experter och hovr.ass. Lars Beckman som sekr. i utredningen,
    10 april 1973 tillkallat generaldir. Lars Ag, tillika ordf., samt bitr. prof. Ulf Bernitz, civilekonom Lars Hillbom, dir. Per Schierbeck och dir. Rudolf Walldén som sakk. i kommittén om översyn av reglerna om hemförsäljning m. m. samt förordnat kanslirådet Per Borg och dir. Jan Hellstadius att vara experter i kommittén,
    11 april 1973 förordnat civiling. Rolf Gradin, hovr.ass. Bengt Hedman, dir. Karl-Erik Tengroth, dir. Bertil Tullberg och dep.sekr. Karl Olov Öster att vara experter i utredningen rörande lagstiftning om allmänna värmeanläggningar,
    24 april 1973 förordnat hovr.ass. Rolf Nöteberg att vara sekr. i utredningen ang. ersättning för produktskador samt
    16 maj 1973 förordnat dir. Hans Lindstedt, bitr. dir. Carl Oldertz, hovr.ass. Erland Strömbäck och byråchefen Ulla Swarén att vara experter i produktansvarskommittén.