CHARLES CONWAY. Jurisprudence with Test Questions. London 1971. Sweet & Maxwell. Nutshell Series. 69 s.

 

"Jurisprudence" är i engelsk-amerikansk rättsvetenskap och rättsutbildning ett mer konkret och väletablerat begrepp än den svenska motsvarigheten "allmän rättslära". För den som snabbt vill stifta bekantskap med ämnesområdet, sådant det i regel avgränsas i engelsk litteratur, och som varken hinner eller vill våga sig in i de massiva "text-books" är Conway's häfte med korta introduktioner till ämnets olika avdelningar och avslutande testfrågor ett utmärkt litet vademecum. Boken torde närmast vara avsedd som repetitorium inför examina, men för en utländsk jurist med egna förkunskaper är den också väl lämpad som en första introduktion. Fylliga och tydligt utmärkta citat förbereder vägen för den intresserade till större framställningar.
 

S. S.