Tingsrätterna. K. M:t har
    25 maj 1973 utnämnt ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län Michael von Koch att fr. o. m. 1 okt. 1973 vara lagm. i S. Roslags tr,
    5 juni 1973 utnämnt ass. i Göta hovr. Gunnar Torgils att vara lagm. i Mora tr,
    s. d. utnämnt t.f. lagm. i Falköpings tr, hovr.rådet, tillika v. ordf. på avd., i hovr. f. Övre Norrland Nils Lindroth att vara lagm. i Sjuhäradsbygdens tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Eskilstuna tr Olof Garenberg att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Västerås tr Bengt-Olof Sandin att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Linköpings tr Lars Montelius att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Sthlms tr Lars Gummesson att vara rådm. i tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Sten Edlund att vara rådm. i Sthlms läns v:a tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr., ass. i Göta hovr. Ulf Bergenstråhle att vara rådm. i Svartlösa tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Eskil Persson att vara rådm. i S. Roslags tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Södertörns tr, ass. i Svea hovr. Lennart Lindvall att vara rådm. i Södertälje tr,
    s. d. utnämnt t.f. kanslirådet i justitiedep:t, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Karin Ringberg att vara rådm. i Norrköpings tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Skövde tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Bertil Holmqvist att vara rådm. i tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Tomas Hallgren att vara rådm. i Trollhättans tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Svartlösa tr, ass. i Svea hovr. Åke Sundström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södertörns tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Jan Allgårdh att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Lindesbergs tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Erik Ljungkvist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Härnösands tr,
    29 juni 1973 utnämnt ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län, e. rådm. i Malmö tr Ulf Lehammar att vara rådm. i tr,
    s. d. utnämnt ass. i Lunds tr Karl-Olof Lidin att fr. o. m. 1 okt. 1973 vara rådm. i Eslövs tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Lindesbergs tr, ass. i Svea hovr. Jan Allgårdh att fr. o. m. 1 okt. 1973 vara rådm. i Västerås tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Borås tr Anders Stendahl till en tjänst som rådm. i Gbgs tr fr. o. m. 1 okt. 1973,
    s. d. utnämnt fisk. i Göta hovr. Bo Nilsson at vara rådm. i Luleå tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Malmö tr, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Björn Eilard att vara e. rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Hermansson att vara e. rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förlängt förordnandena för ass. i Göta hovr. Göran Stigenberg samt ass:a i Svea hovr. Gillis Zingmark och Lars Frostensson att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Claes-Johan Holm att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södertörns tr och ass. i hovr. Carin Olofsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Björn Flink att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Uppsala tr,
    s. d. förordnat fisk. i hovr. f. Övre Norrland Jan Rebane att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Piteå tr,

Personalnotiser 655    s. d. utnämnt rådm. i Södertörns tr, tingsdomaren Karl-Erik Andersson att vara lagm. i Nyköpings tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Nils Sönnerby att vara lagm. i Ljungby tr samt
    s. d. utnämnt rådm. i Gbgs tr Gösta Elander att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr.