Ändrade tjänstebeteckningar för domare i Västtyskland
I SvJT 1973 s. 346 redogörs för de ändrade tjänstebeteckningar som införts för domare i Västtyskland enligt lagen av den 26 maj 1972. Det upplyses, att de tidigare mer än 30 olika tjänstebeteckningarna för domare avskaffats och att i stället införts beteckningarna Richter, Vorsitzender Richter och Präsident med tillägg av vederbörande domstol. Det låter som en reform, en förenkling av tjänstebeteckningssystemet och så var det ursprungligen också tänkt. Men det blev något annat.
    Historien började på 60-talet med att unga progressiva domare frivilligt slängde bort titlar såsom Gerichtsassessor, Amtsgerichtsrat, Landgerichtsrat, Amtsgerichtsdirektor, Oberlandesgerichtsrat o. s. v. och skrev bara "Richter" på sina dörrar. Men det var ju olagligt. Lagen — d. v. s. den hittills gällande Richtergesetz och Gerichtsverfassungsgesetz — krävde att de korrekta beteckningarna skulle användas. För att legalisera en olaglig praxis lade justitieministeriet fram lagförslag om tjänstebeteckningarnas förenkling och demokratisering: helt enkelt "Richter" för alla domare.
    Men de gamla traditionerna visade sig vara livskraftiga: domstolar utan "Präsident"? Så kom det första tillägget in i förslaget: alla domare kallas "Richter" och domstolens chef "Präsident".1
    Problem 2: ordförande på avdelning utan särskild tjänstebeteckning?

 

1 Åtminstone i de högsta domstolarna, överrätterna och de större underrätterna.

Domare i Västtyskland 737Lösningen: alla domare kallas "Richter", ordföranden på avdelning "Vorsitzender Richter" och domstolens chef "Präsident". Det var nästan den gamla tredelningen (Land)gerichtsrat — (Land)gerichtsdirektor — (Land)gerichtspräsident. Bara med den skillnaden att det inte fanns några särbeteckningar för domarna i Amtsgericht, Landgericht, Arbeitsgericht, Oberlandesgericht, Verwaltungsgerieht o. s. v. Detta beklagliga förhållande gav anledning till det nästa tillägget: Amtsgerichtsrat förvandlades till "Richter am Amtsgericht", Arbeitsgerichtsrat till "Richter am Arbeitsgericht", Landgerichtsdirektor till "Vorsitzender Richter am Landgericht" (det finns 15 olika rätter!). Så blev det de gamla Assessoren som kallas "Richter" utan tillägg.
    Tre tjänstebeteckningar, femton domstolstyper: det blir 46 olika tjänstebeteckningar (inklusive Assessor-"Richter").
    Man skulle tro att en "Richter am Amtsgericht" tjänstgör i Amtsgericht och att en "Vorsitzender Richter am Landgericht" tjänstgör som ordförande på avdelning. Men det är fel antaget. Om han gör så heter han "Richter am Amtsgericht beim Amtsgericht X" eller "Vorsitzender Richter X als Vorsitzender".
    Difficile est satiram non scribere.
    Berlins advokattidning2 hälsade reformen välkommen:

 

    "Endlich ist ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Arbeit der Gerichte getan: ein Schritt zur Vereinfachung, vielleicht gar zur Demokratisierung: seit dem 1. Oktober 1972 gibt es keine Räte, Direktoren und Präsidenten (bis auf einige wenige) mehr. Seit dem 1. Oktober 1972 gibt es nur noch Richter. Die Vereinfachung für alle Beteiligten ist nicht zu übersehen. Der Anwalt, der vor dem 1. Oktober einen Termin vor einer Zivilkammer wahrzunehmen hatte, muBte (wie qualvoll) etwa sagen: "Herr Direktor, wenn ich noch auf folgendes hinweisen darf. . ." Jetzt hat er es einfach und darf sich so äuBern: "Herr Vorsitzender Richter am Landgericht, wenn ich noch auf einen Punkt eingehen darf, den der Herr Richter am Landgericht soeben anschnitt. . ."
 

Hauke Lange-Fuchs

 

 

 

 

 

 

 

2 Barbara SaB i Berliner Anwaltsblatt 1972 s. 103.