A. I. OGUS. The Law of Damages. London 1973. Butterworths. 393 s.
    Av böcker om engelsk skadeståndsrätt finns det redan en lång rad, somliga mer eller mindre klassiska (Kemp and Kemp, Munkman, McGregor, Street, Winfield & Jolowicz m. fl.). Ogus' helt nya verk har alltså hamnat i svår konkurrens. Det råder emellertid inte något tvivel om att det kommer att hävda sig väl. Ogus är en helt ung man och ser på den traditionella, ibland tröga skadeståndsmaterian med friska ögon. Gamla rättsfall får nytt liv.
    Ogus förmår ge korta men ändå tillräckligt uttömmande analyser av alla viktigare frågeställningar. Ibland tillgriper han grafiska illustrationer för att åskådliggöra invecklade sammanhang. Läran om konkurrerande skadeorsaker diskuteras sålunda mot bakgrund av ett diagram som spar många ord. Som lärobok — även för svenska jurister — kan den anses mycket lämplig.

                                                                                                                                                E. S.