Juridiska Föreningen vid Uppsala Universitet. Sedan den förra redogörelsenför föreningens verksamhet lämnades i SvJT, har under återstoden av 1973 följande verksamhet bedrivits: D. 21 mars hölls föreningens årsmöte, varvid rikspolischefen Carl Persson talade över ämnet "Polisen i dagens samhälle". Vid ett arrangemang anordnat d. 29 mars ventilerades brottskommissionens förslag under medverkan av statssekreteraren Ove Rainer, adv. Hans-Göran Franck, polisöverintendenten Åke Åkesson, bitr. socialdir. Sten Holmbergsamt prof. Alvar Nelson som ordförande. D. 12 april ordnades en ideologisk debatt om ett grundbegrepp i rättssystemet under rubriken "Äganderätt och demokrati". Ordförande var prof. Svante Bergström och deltagare i panelen var riksdagsmannen Nils Carlshamre, sekr. Kennet Kvist, statsrådet Carl Lidbom och riksdagsmannen Nils Åsling. D. 27 april anordnade föreningen i samarrangemang med Fib-juristerna, Uppsala, en debatt om fri- och rättigheterna i den nya grundlagen. Panelen bestod av regeringsrådet Gustaf Petrén, rättschefen Hans Stark, riksdagsmannen Allan Hernelius, univ. lekt. Agne Gustavsson, Fib-juristen Ingemar Folke samt Erik Göthe från Clarté. Ordförande var prof. Stig Strömholm. En debatt om kvinnlig kriminalitet hölls d. 10 maj. Deltagare var rådmannen Margareta Paulsen, journalisten Gösta Fridlund, adv. Ingrid Mattsson-Hallström, Pia Frende och en person från frivården. Debattledare var jur. stud. Christina Klev. D. 21 maj gästades föreningen av dir. Gunnar Ericsson, som under rubriken "Företag i blåsväder"

Notiser 635talade om Facit-krisen. Vid ett extra årsmöte, som hölls d. 6 nov., lämnade adv. Curt Norén information om rättshjälpslagen. D. 12 nov. höll föreningen en höstfest och som gäst hade inbjudits f. statsministern Tage Erlander.
    Under årets lopp anordnade föreningen studiebesök vid domstolar, advokatbyråer, olika anstalter, åklagarmyndigheter m.m.
    Styrelsen har under året bestått av Anders Frigell, ordf., Jon Heyman, v. ordf., Olle Sundberg, sekr., Ingrid Arnesdotter (Vt) och Carl Wetter (Ht), skattmästare, Inger Nilsson, förlagsföreståndare, Christer Mobeck, kassör, Mårten Berg (Vt) och Anders Castberger (Ht), redaktör, Hans-Erik Hellborg, internationell sekr., Josef Håvedal (Vt) och Tom Placht (Ht), klubbmästare, Christina Klev, programchef, och konsulterna prof. Sten Hillert, Fredrik von Arnold samt Philippe Genar (Vt) och Tommy Iseskog (Ht). Föreningen organ, Justus, utkom med 7 nummer under året.