78 NotiserAlbert Fredrik Widding avled 18 sept. 1973. Han var född i Lund 18 maj 1891, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Lund 1914. Efter tingstjänstgöring blev han e.o. notarie vid rådhusrätten i Helsingborg 1917, assessor vid rådhusrätten 1918 samt rådman 1940.

 

Halvar Gustaf Fredrik Sundberg avled 25 sept. 1973. Han var född i Stockholm 19 aug. 1894, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1919 samt blev jur. lic. 1922, jur. dr. 1927 och docent i statsrätt och förvaltningsrätt samma år. Från 1920 tjänstgjorde han i olika perioder vid Stockholms stadskansli och blev 1929 t.f. stadsjurist samt 1930 stadsjurist. Åren 1935—36 var han professor i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt i Uppsala, 1936—40 borgarråd i Stockholm samt från 1941 åter professor i Uppsala. Han var lärare i kommunalkunskap vid Stockholms socialinstitut från 1922 samt föreståndare för Institutet för offentlig och internationell rätt från 1943 och för Svenska institutet för internationell rätt i Uppsala åren 1948—61. Hans juridiska författarskap omfattar bl. a. en lång rad välkända läroböcker i stats- och förvaltningsrätt samt i kyrkorätt och folkrätt.

 

Carl Johannes Lindahl avled 27 sept. 1973. Han var född i Seglora, Älvsborgs län, 12 jan. 1896, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Stockholm 1919. Efter tingstjänstgöring blev han bitr. jurist vid Stockholms stads rättshjälpsanstalt 1924 samt var chef för Helsingborgs rättshjälpsanstalt 1926—61. Han blev led. i samfundet 1939.

 

Gustaf Fredrik Adlercreutz avled 3 okt. 1973. Han var född i Stockholm 8 mars 1911, avlade stud.ex. 1930 och jur. kand.ex. i Stockholm 1936. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid arméförvaltningen ägnade han sig från 1943 åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1945.

 

Björn Carl Olof Holmer avled 16 okt. 1973. Han var född i Linköping 10 mars 1918, avlade stud.ex. 1938 och jur. kand.ex. i Uppsala 1944. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1950.

 

Sten Torbjörn Södermark avled 20 okt. 1973. Han var född i Stockholm 20 juni 1901, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand.ex. i Stockholm 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1930.

 

Bror Carl-Iwar Dahlheim avled 30 okt. 1973. Han var född i Stockholm 31 jan. 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1934.

 

Nils Olof Lilliehöök avled 30 okt. 1973. Han var född i Stockholm 13 juli 1915, avlade stud.ex. 1934 och jur. kand.ex. i Stockholm 1940. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt 1940—45 och i kammarrätten 1945—49 ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1952.