Högsta domstolen. K. M:t har
    20 dec. 1974 till e. o. rev.sekr. förordnat t.f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Thorsten Lunderquist, e. rev.sekr:a, ass:a i samma hovr. Jarl-Inge Svensson och Jan Lindell samt e. rev.sekr., ass. i Göta hovr. Sven-Ivar Forss,
    s. d. till e. rev.sekr. förordnat t.f. rev.sekr:a, ass:a i Svea hovr. Åke Sundström, Hans Björkegren, Jan-Eric Sandstedt, Lars Frostensson och Jan Huldt samt
    s. d. förordnat rådm. i Handens tr Claes-Johan Holm att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. K. M:t har 6 dec. 1974 förordnat extra reg.rättssekr., kammarrättsass. i kammarrätten i Göteborg Göran Koch att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    20 dec. 1974 förlängt förordnandet för reg.rättssekr. Bengt Monell att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg,
    s. d. förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Sthlm, fisk. i kammarrätten Eva Östberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som ass. i kammarrätten,
    30 dec. 1974 förordnat t.f. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Sundsvall Sune Häggbom att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. förordnat t.f. ass:a i kammarrätten i Sundsvall, fisk:a i kammarrätten Sven Carlsson och Per Ejvinsson att vara ass. i kammarrätten. Regeringen har
    9 jan. 1975 utnämnt t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Lars Lindberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Sthlm, fisk. i kammarrätten Kenneth Sundlöf att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som ass. i kammarrätten.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    6 dec. 1974 utnämnt och förflyttat förordnade ordföranden i arbetsdomstolen, hovr.lagm. i hovr. f. Västra Sverige Jan Ljungar att vara hovr.lagm. i Svea hovr.,
    s. d. utnämnt t.f. hovr.lagm. i hovr. f. Västra Sverige Erik Holmberg att vara hovr.lagm. i hovr.,
    13 dec. 1974 förordnat utnämnde rådm. i Norrköpings tr Staffan Hansson att vara ass. i Göta hovr.,

 

160 Personalnotiser    20 dec. 1974 till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Peter Ander, Hans Hedberg, Martti Heino, Gunnar Holmgren, Rolf Holmqvist, Torgil Melin, Lars Nilsson, Hans Pettersson, Per Pettersson, Karl Sidenbladh, Sven-Erik Sigfridsson och Kerstin Sundström, i Göta hovr. fisk:a Kjell Bülund, Bo Wiegert, Hans Hjortsjö, Jan-Erik Nordahl och Tomas Stahre, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Johan Munck, Jan Alvå, Arne Fagerberg och Per Sundström, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Bo Elmin, Ove Svensson och Björn Inger samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Bengt Stenudd, samt
    30 dec. 1974 förlängt förordnandet för fisk. i Svea hovr. Torbjörn Fergenius att inneha långtidsvik. på tjänsten som byråchef i hovr.
    Regeringen har 9 jan. 1975 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rättschefen i bostadsdep:t, ass. i hovr. Bengt Hedman och ass. i hovr. Gunnar Hallmo.