Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    27 jan. 1975 förordnat hovr.fiskalen Ulf Widebäck att vara sekr. i integritetsskyddskommittén samt
    30 jan. 1975 förordnat kammarrättsfisk. Bengt Siversen att biträda i dep:t.
    Statsrådet Lidbom har 17 jan. 1975 förordnat bitr. dir. Hans Johansson att vara expert i konsumenttjänstutredningen samt hovr.ass. Brita Sundberg Weitman att vara bitr. sekr. i utredningen såvitt angår utredningens arbete med förslag till konsumenttjänstlag.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 16 jan. 1975 på begäran entledigat just.rådet Erik Hedfeldt vid utgången av april 1975.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    6 febr. 1975 utnämnt t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd. i Svea hovr. Sigvard Mejegård att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samt
    s. d. förordnat dep.sekr. i justitiedep:t, distr.åkl. i Sollentuna åkl.dt Arne Gillstedt att inneha långtidsvik. på tjänsten som byråchef i Svea hovr.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    16 jan. 1975 utnämnt rådm. i Luleå tr Jan Lindström att vara lagm. i tr,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall Lars Rabe att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i S. Roslags tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Bo Elmin att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Uddevalla tr,
    23 jan. 1975 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Lars-Olov Andersson att vara rådm. i Jämtbygdens tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Staffan Peterson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Köpings tr,
    30 jan. 1975 utnämnt ordf. i hyresnämnderna för Kopparbergs län och Gävleborgs län Torsten Dalhem att vara lagm. i Hudiksvalls tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bror Karlsson att vara rådm. i Halmstads tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Ove Svensson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Karlstads tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Bengt Stenudd att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Luleå tr,
    6 febr. 1975 förordnat rådm. i Sthlms tr Harald Nordin att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr samt
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Norrköpings tr, ass. i Göta hovr. Bo Severin att vara rådm. i tr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har 6 febr. 1975 förordnat adv. Jan af Sillen att vara chef för allm. advokatbyrån i Södertälje.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har 16 jan. 1975 förordnat t.f. byråchefen hos rikspolisstyrelsen Hjalmar Friberg att vara byråchef hos rikspolisstyrelsen.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    16 jan. 1975 utnämnt polisint. i Bodens polisdt Sten Källman att vara polismäst. i Kalix polisdt,
    s. d. utnämnt polissekr. i Trelleborgs polisdt Arne Nilsson att vara polismäst. i Simrishamns polisdt samt
    s. d. utnämnt polisint. i Uppsala polisdt Christer Wänéus att vara polismäst. i Ulricehamns polisdt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 31 jan. 1975 antagits Claes Cronstedt, Stockholm, Torbjörn Haage, Stockholm, Per-Erik Hasselberg, Stockholm, Christer Jonsson, Örebro, Karin Reinhold-Asp, Landskrona, Per Olof Hyltenius, Eksjö, Hans Strempel, Göteborg, Örjan Teleman, Halmstad, och Olof Waern, Stockholm.