Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1974 till 124 017: 43. Därav var 14 250: —placerade i statsobligationer, 95 741: — i aktier och 14 026: 43 i bank. Nettoavkastningen år 1974 uppgick till 6 065: 05. Från fonden utdelades under året 6 250: —.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Ang. fondens ändamål se SvJT 1919 s. 401.
H. D-s

 

 

 

Justitiedepartementet. Statsrådet Lidbom har
    13 febr. 1975 förordnat kyrkoherden Gösta Dahlsten att vara expert i namnlagsutredningen,
    17 febr. 1975 förordnat avd.dir. Christer Bergman, verkst.dir. Ernst Olaf Holm och rev.sekr. Jan Huldt att vara experter i hemförsäljningskommittén,
    6 mars 1975 förordnat hovr.fisk. Anders Iacobaeus att vara expert i utredn. ang. ny lagstiftning om befordran med järnväg samt
    10 mars 1975 förordnat länsrådet Lars Johansson, avd.dir. Christian Lindström, ombudsman Alf-Erik Norén och revisor Åke Strand att vara experter i 1974 års bolagskommitté.

 

Jordbruksdepartementet. Regeringen har
    27 febr. 1975 förordnat kanslirådet i jordbruksdep:t Ulf Lönnqvist att vara statssekr. i dep:t,
    s. d. förordnat dep.sekr. i jordbruksdep:t Karl Olov Öster, Fredrik Damgren och Einar Herlitz att vara kansliråd i dep:t samt
    s. d. förordnat informationssekr. i jordbruksdep:t Sören Ekström att vara t.f. kansliråd i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 6 mars 1975 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Sven Malmberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 13 febr. 1975 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bodil Hulgaard och t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm Eva Östberg att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    13 febr. 1975 utnämnt t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg Olof Lundblad att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    6 mars 1975 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Olov Mattson att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    27 febr. 1975 utnämnt rådm. i Hässleholms tr Georg Cronsioe att vara hovrättsråd i hovr. över Skåne o. Blekinge samt

 

320 Personalnotiser    13 mars 1975 utnämnt bitr. riksåklagaren Bengt Steen att vara hovrättslagman i Svea hovr.