590 PersonalnotiserDomstolsverket. Regeringen har 26 juni 1975 till led. i styrelsen för domstolsverket förordnat gen.dir. Mats Börjesson, tillika ordf., led. av riksdagen Tage Larfors och Karin Söder, dir. Styrbjörn von Feilitzen, kamreraren Elsa Englund samt lagm. Carl-Anton Spak.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    3 juli 1975 på begäran entledigat just.rådet Jochum Sjöwall vid utgången av sept. 1975 samt
    24 juli 1975 förordnat rådm. i Handens tr Carin Adlercreutz, ass. i Sveahovr. Lars Qwist, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Stig Lindström, rådm. i Västerås tr Jan Allgårdh och rådm. i Trollhättans tr Tomas Hallgren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    29 maj 1975 förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Sthlm Kenneth Sundlöf att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.,
    3 juli 1975 på begäran entledigat reg.rådet Olov Hegrelius vid utgången av okt. 1975,
    24 juli 1975 förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Gbg Staffan Kauttmann att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Gbg Göran Petersson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som reg.rättssekr.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har
    12 juni 1975 förordnat rådm. i Sthlms tr Inga-Britt Törnell och ass. i Svea hovr. Lars-Göran Åsbring att vara lagfarna led. i bostadsdomstolen samt
    26 juni 1975 till sekr. i bostadsdomstolen förordnat fisk. i Svea hovr. Margareta Wadstein, fisk. i Göta hovr. Håkan Wunderman och fisk i hovr. f. Övre Norrland Karl Bergkvist.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    29 maj 1975 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Karl Tufvesson att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt t. f. reg.rättssekr. Göran Koch att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg,
    s. d. förordnat t. f. ass. i kammarrätten i Gbg Gunilla Brydolf-Berg att vara ass. i kammarrätten,
    26 juni 1975 förordnat reg.rättssekr. Lars Stridbeck att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall samt
    s. d. förordnat fisk. i kammarrätten i Sundsvall Johan Stenberg att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    29 maj 1975 utnämnt hyresrådet Ulf Gad att vara hovr.lagm. i Svea hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Rydin att vara hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Roland Åkne att vara hovr.råd i hovr. f. Övre Norrland,
    s. d. utnämnt t. f. chefsrådm. i Sthlms tr, rådm. i tr Gunnel Sidenbladh att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Anders Elowson att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt övering. Ralf Magnusson samt överlantmätarna Sven Bergentz och Sverker Jaensson att vara tekniska ledamöter i hovrätterna,
    12 juni. 1975 förordnat rådm. i Södertörns tr, bitr. häradshövd. Karl Modigh att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i Svea hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Ebbe Larsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    26 juni 1975 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Stig Löwendahl att vara

 

Personalnotiser 591hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Urban Almquist, Johan Annell och Lars-Erik Sojdelius, i Göta hovr. fisk:a Jan Ström och Hans Ericsson, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Marja Regner, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Ulf Appeltofft och Lars Samuelson samt i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Björn Bryngelsson samt
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Åke Lennbo och rådm. i Trelleborgs tr Ingvar Pering att vara hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge.