Ny dommer i Norges Høyesterett. Til ny dommer i Norges Høyesterett er utnevnt ekspedisjonssjef Helge Rostad.
    Høyesterettsdommer Røstad er født i 1923 og ble cand. jur. i 1950. Han var sekretær i Justisdepartementet i 1950, dommerfullmektig i 1951 og sekretær i Justisdepartementet igjen fra 1953—1958. I 1958 ble han kst. byrettsdommer i Kristiansand og i 1960 byråsjef i Justisdepartementet. I perioden 1968—1970 var hans statsadvokat og fra 1970 har han vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet hvor han har vært leder av Fengselsstyret.
    Høysterettsdommer Røstad var sekretær i Fengselsreformkomitéen i perioden 1953—1956 og er medlem av Straffelovrådet.

P. L.

 

 

Svensk-tyska juristdagar. Den 26—29 maj 1975 hölls ett svenskt-tyskt juristmöte på Skokloster med överläggningar om ämnen, som samlats under den gemensamma rubriken "Recht des Schwächeren". I kongressen, som organiserades av juridiska fakulteten i Uppsala, och som öppnades av statsrådet Lennart Geijer, deltog ett dussin västtyska rättsvetenskapsmän och domare under ledning av professor Konrad Zweigert, Hamburg, samt ett lika stort antal svenska jurister. De tre ämnena var konsumentskydd (svensk rapportör prof. U. Bernitz), rättshjälp (svensk rapportör prof. R. Boman) och medbestämmanderätt (svensk rapportör prof. C.-M. Roos). Till kongressprogrammet hörde en middag i justitiedepartementets regi och en halvdagsutfärd till Uppsala.

Stig Strömholm