Justitiedepartementet. Regeringen har
    5 febr. 1976 förordnat t.f. kanslirådet i justitiedep:t, byråchefen i Svea hovrätt Åke Lundborg att vara kansliråd i dep:t samt
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Åke Ihrfelt att vara t.f. kansliråd i justitiedep:t.
    Dep.chefen har
    19 jan. 1976 förordnat byråchefen hos justitiekanslern Bengt Lambe att vara expert i JK-utredningen,
    20 jan. 1976 förordnat exp.chefen i justitiedep:t Lars-Olov Hillerudh att vara ordf. i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet,
    6 febr. 1976 förordnat rådm. Helga Rossipal att vara sekr. i utredningen om kvinnlig tronföljd samt
    10 febr. 1976 förordnat konsulenten Kent Skoog att vara expert i fastighetsdatakommittén.