Anson's Law of Contract. 24 th ed. by A. G. Guest. Oxford 1975, Clarendon Press. LII + 683 s.

 

Till de från bibliografisk synpunkt kuriösa företeelserna i den engelska juridiska litteraturen hör de böcker som utkommer i ständigt nya upplagor långt efter den ursprunglige författarens död, med ett innehåll som i allt väsentligt — ibland helt och hållet — härrör från nya utgivare. Avsikten är vanligen att utnyttja den goodwill som ligger i det gamla namnet och inge den bokköpande juridiska allmänheten intrycket, att de förträffliga egenskaper som kännetecknade det ursprungliga verket också återfinns i det nya. Till dessa verk hör Anson's Law of Contract som, enligt texten på baksidan till den nya upplagan, "has provided a complete and comprehensive statement of the law for students for ninety-five years". För några år sedan var Anson ett föråldrat verk som återgav äldre läror med minsta möjliga anpassning efter nyare utveckling. A. G. Guest har föryngrat det, och det är nu en modern framställning av kontraktsrätten som i den sista upplagan bl. a. tar hänsyn till verkningarna av Englands inträde i EG. Den prestige som med all rätt tillkommer arbetet härrör därför mer från den senaste än från den ursprunglige författaren.

Jan Hellner