FRANCIS G. JACOBS. The European Convention on Human Rights. Oxford 1975. Clarendon Press: Oxford University Press. 286 s. £ 7,25.

 

Litteraturen rörande den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har med tiden blivit mycket omfattande. Den här anmälda boken är emellertid förtjänt av särskild uppmärksamhet, eftersom den otvivelaktigt hör till de mest vägande och vederhäftiga verken på området. Författaren, som är professor i europeisk rätt vid Londons universitet, har genom tidigare arbete för den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg kunnat följa rättsutvecklingen i anslutning till konventionen på nära håll. I sin bok lämnar han en grundlig redogörelse för rättspraxis, och han gör också många intressanta personliga kommentarer till olika avgöranden av de internationella rättstillämpande organen. Resultatet har blivit en värdefull källa till information, inte minst för den som ställs inför konkreta frågor om innebörden och räckvidden av konventionsbestämmelserna.

H. D-s