Marknadsdomstolen och KO
I sin artikel om marknadsdomstolen i SvJT 1976 s. 417 ff kritiserar domstolens ordförande Peter Westerlind bl. a. Industriförbundets undersökning "500 fall för KO". Föga förvånande är att Westerlind upprepar sin uppfattning att det egentligen bara är domstolens ställningstaganden som är av intresse. Efter propositionen till nu gällande marknadsföringslag torde han emellertid ha svårt att finna ens formellt stöd för sin uppfattning. Westerlind undrar vad vi avser med ordet "förbudsbeslut". Ordet är konstruerat av honom själv och återfinns inte i vår undersökning.
    Mer överraskande är att Westerlind är förvånad över att Industriförbundet kritiskt kan diskutera och ifrågasätta KO:s ställningstaganden. "Hur man kan ha fog för att kritisera uppgörelser som man själv träffat eller föreläg-

 

Marknadsdomstolen och KO 675ganden som man själv godkänt är en gåta. Sådan kritik saknar naturligtvis varje fotfäste" (s. 433). Marknadsdomstolens ordförande kan väl inte på allvar tro att Industriförbundet medverkat på det sätt han skriver. Förbundet marknadsför — möjligen bortsett från en del skrifter — ingenting som kan bli föremål för KO:s åtgärder varför det är svårt att tänka sig att förbundet "själv" skulle kunna träffa berörda uppgörelser. Industriförbundet har självfallet inte deltagit i någon handläggning eller än mindre biträtt några av de diskuterade uppgörelserna. Oavsett vilka andra som träffat uppgörelser med KO eller berörts av KO:s ställningstaganden måste det stå var och en fritt att diskutera och kritisera vad som förevarit. Det är beklagligt att Westerlind inte i stället diskuterat innehållet i de synpunkter vi framhållit beträffande t. ex. tillämpningen av förbudet mot vissa kombinerade utbud.

Lennart Rydberg