Replik
Nej, det är verkligen inte förvånande att jag betonar vad som är sant, nämligen att domstolen ensam svarar för den rättsgestaltande funktionen. Den nya marknadsföringslagen har ingenting ändrat på den punkten. Innan domstolen sagt sitt i de spörsmål som uppkommer, vet man följaktligen inte var gränsen går mellan rätt och orätt i fråga om konkurrensbegränsning, marknadsföring och avtalsvillkor. — Jag har uppfattat industriförbundet såsom talesman för industrin. Jag trodde att det var industrin som var missnöjd med vissa värderingar från KO:s sida. Det var mot den bakgrunden jag förvånade mig över att industrin inte lät dessa värderingar bli underställda domstolens prövning. Om industriförbundet inte är att betrakta såsom talesman för industrin, kommer mina uttalanden naturligtvis att sakna underlag.

Peter Westerlind