Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Regeringen har 19 aug. 1976 förordnat reg.rådet Bengt Hjern att vara ers. f. led. i tjänsteförslagsnämnden.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    12 aug. 1976 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Stina Zackari att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt led. av riksdagen, rådm. i Härnösands tr Håkan Winberg att vara hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland,
    19 aug. 1976 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Arne Thuresson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovrätten,
    s. d. till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt t.f. exp.chefen/rättschefen i handelsdep:t, dep.rådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Lars Jonson, ass. i Göta hovr. Bertil Werner och doc. vid universitetet i Sthlm, ass. i Svea hovr. Brita Sundberg W eitman,
    s. d. utnämnt rådm. i Göteborgs tr Arthur Nilsson att vara hovr.råd i hovr.f. Västra Sverige samt
    26 aug. 1976 förordnat rådm. i Bodens tr Torborg Björling att vara ass. i hovr. f. Västra Sverige.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    12 aug. 1976 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Stockholm Bertil Holmberg att fr. o. m. 1 jan. 1977 vara kammarrättslagman i kammarrätten i Jönköping,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Ulla Chruzander att fr. o. m. 1 jan. 1977 vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Jönköping,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Nils Dahlborn att fr. o. m. 1 jan. 1977 vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Jönköping,
    19 aug. 1976 till kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping fr. o. m. 1 jan. 1977 utnämnt byråchefen i domstolsverket Lennart Thorelli, t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg, ass. i Göta hovr. Hans Hjortsjö, reg.rättssekr. Ingvar Nilsson, t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Göta hovr. Kjell Nordling, avd.dir. i skogsstyrelsen Lars Stridbeck, t.f. rådm. i Skövde tr, ass. i Göta hovr. Ingemar Sundén och t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Per Sundström,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Hans Ericsson och fisk. i kammarrätten i Sthlm Stig von Bahr att fr. o. m. 1 jan. 1977 vara ass. i kammarrätten i Jönköping,
    26 aug. 1976 förordnat t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd. i kammarrätten i Sundsvall, kammarrättsrådet i kammarrätten Olov Mattsson att bestrida göromål som ank. på innehavaren av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. förordnat reg.rättssekr:a Ingrid Rosenberg och Åke Roos att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg,
    s. d. förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Sundsvall, fisk. i kammarrätten Johan Stenberg att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten i Jönköping,
    9 sept. 1976 förordnat hovrättsrådet, tillika vice ordf. på avd. i hovr. f. Nedre Norrland, hovr.rådet i hovr. Stina Zackari, att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten i Sundsvall,
    s. d. utnämnt t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd. i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsrådet i kammarrätten Sverker Widmark att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten.
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Sten-Erik Anderfors att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Lennart Kleberg att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd.,

 

688 Personalnotiseri kammarrätten,
    s. d. utnämnt t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg Magnus Wassén att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Jan-Erik Rosén att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Paul Näsman att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Björn Ekman att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Jan Cassel att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förlängt förordnandet för reg.rättssekr. Lars Lindquist att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. förordnat reg.rättssekr:a Claes Sundin och Kerstin Grimby att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. utnämnt t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg, ass. i kammarrätten Björn Månsson att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Göteborg Carola Ståhlgren och fisk. i kammarrätten Anders Ahlqvist att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. utnämnt t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall, ass. i kammarrätten Bengt Olsson att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. förordnat reg.rättssekr., 1 :e länsnot. vid länsstyrelsen i Västmanlands län Benkt Rosenlund och ass. i kammarrätten i Sundsvall Per Ejvinson att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten.