Polisväsendet. Regeringen har
    6 nov. 1975 utnämnt polismäst. i Alingsås polisdt Olof Nordgren att vara polismäst. i Borås polisdt,
    13 nov. 1975 utnämnt t.f. polisint. i Kalmar polisdt Staffan Thunqvist att vara polismäst. i Bollnäs polisdt,
    s. d. utnämnt polisint. hos rikspolisstyrelsen Jan Lennart Larson att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Värmlands län,
    27 nov. 1975 utnämnt polisint. i Norrköpings polisdt Kjell Olsson att vara polismäst. i dt,
    s. d. utnämnt polisint. i Örebro polisdt Ulf Ohlsson att vara polismäst. i dt,
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Svegs polisdt Inge Öhlund att vara polismäst. i dt,
    s. d. utnämnt t.f. polisint. i Handens polisdt Tom Martinsson att vara polismäst. i Malungs polisdt samt
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Lycksele polisdt Jan Moberg att vara polismäst. i dt.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har 13 nov. 1975 förordnat t.f. avd.dir.hos kriminalvårdsstyrelsen, anstaltsdir. vid krim.vårdsanst. Skenäs Per Colliander att vara extra byråchef hos kriminalvårdsstyrelsen.

 

Kriminalvårdsväsendet. Regeringen har
    4 dec. 1975 förordnat krim.vårdsdir. i krim.vårdens Kumlaregion Nils Althar-Cederberg att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Örebroregion,
    s. d. förordnat krim.vårdsdir. i krim.vårdens kvinnoregion Thorborg Andersson att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Västeråsregion samt
    s. d. förordnat bevakningsinsp. hos krim.vårdsstyrelsen Arthur Carlsson att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Linköpingsregion.