Lars Erik Gustafsson avled 16 juni 1976. Han var född i Gunnarskog, Värmlands län, 5 sept. 1931, avlade stud.ex. 1952 och jur. kand.ex. i Uppsala 1959. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1967 i Karlstad. Han blev led. i samfundet 1965.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    28 dec. 1976 förordnat ass. i Svea hovr. Rolf Nöteberg att biträda som sakk. i dep:t,
    3 jan. 1977 förordnat jur. kand. Rolf Deullar och 19 jan. 1977 förordnat dir. Kurt Hjärpe att vara experter i kreditköputredningen,
    10 jan. 1977 förordnat statssekr. Henry Montgomery att vara svensk medlem i nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor, till ers. f. den svenske medlemmen förordnat rättschefen Per Jermsten och dep.rådet Bengt Nilsson samt till expert förordnat hovr.ass. Johan Fischerström,
    18 jan. 1977 förordnat dir. Lennart Wiberg att vara expert i utredn. ang.företagsinteckning samt
    s. d. förordnat fil. lic. Tomas Ohlin att vara expert i datalagstiftningskommittén.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har 9 dec. 1976 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Valter Nilsson att vara rättschef i kommunikationsdep:t.

 

Ekonomidepartementet. Regeringen har
    25 nov. 1976 förordnat dep.rådet i ekonomidep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Edmund Gabrielsson att vara exp.chef/rättschef i dep:t samt
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Lars Hedberg att inneha långtidsvik.på tjänst som dep.råd i ekonomidep:t.

 

Budgetdepartementet. Regeringen har 30 dec. 1976 förordnat kanslirådet i budgetdep:t, reg.rättssekr. Anders Swartling att inneha långtidsvik. på tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Handelsdepartementet. Regeringen har 4 nov. 1976 förordnat ass. i Svea hovr. Sven Norberg att inneha långtidsvik. på tjänst som dep.råd i handelsdep:t.

 

Bostadsdepartementet. Regeringen har 22 dec. 1976 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Uno Didón att vara rättschef i bostadsdep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 13 jan. 1977 förordnat justitierådet Otto Petrén att fr. o. m. 1 april 1977 vara ordf. i högsta domstolen.

 

Riksåklagaren. Regeringen har 30 dec. 1976 förordnat ass. i Svea hovr. Arne Nyberg att vara byråchef hos riksåklagaren.

 

Bostadsdomstolen. Regeringen har 20 jan. 1977 förordnat ass. i Svea hovr. Staffan Edling att vara lagfaren led. i bostadsdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    13 jan. 1977 utnämnt t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr.,hovr.rådet i hovr. Sture Holmbergh att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd.,i hovr.
    s.d. utnämnt jur. kand. Jan Gehlin att vara hovr.råd i Svea hovr. samt
    s. d. utnämnt byråchefen vid riksdagens ombudsmannaexp., ass. i Svea hovr.Lars Levin och rådm. i Luleå tr. Rolf Hammar att vara hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland.