400 PersonalnotiserHovrätterna. Regeringen har
    24 mars 1977 utnämnt t.f. hovr.lagm. i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. Bo Erichs att vara hovr. lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat förordnat hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f.Västra Sverige Lars Öhrbom att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr.,
    30 mars 1977 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Trygve Hellners att fr. o. m. 1 aug. 1977 vara hovr.lagm. i hovr. över Skåne och Blekinge samt
    s. d. till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fiskra Sten Bertram, Roy Lindeberg,G ustaf Lindstedt, Barbro Röst Andréasson, Clas Ullrich och Peter Wiking Johnsson, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk:a Agne Nilsson, Bertil Lundgren och Sigurd Heuman, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Kjell Björnberg, i hovr.f. Nedre Norrland fisk. Sten Adebäck samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Torgny Johansson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    24 mars 1977 utnämnt t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg, reg.rättssekr. Ingrid Rosenberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Clas Lindskog att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    24 febr. 1977 förordnat byråchefen vid statens lantmäteriverk Erik Åsbrink att vara teknisk led. i tingsrätterna,
    24 mars 1977 utnämnt t. f. lagm. i Uppsala läns norra tr, rådm., tillika avd.ordf., i Uppsala tr Lars Bruhn att vara lagman i Uppsala läns norra tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat lagm. i Skellefteå tr Erik Öhlén att vara lagman i Uppsala läns södra tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat lagm. Västerviks tr Gunnar Seldén att vara lagman i Norrköpings tr,
    s. d. utnämnt chefsrådm. i Malmö tr Sven Braun att vara lagman i Ystadstr,
    s. d. utnämnt e.o. tekniska ledamöterna i tingsrätterna Sven Svensson och Lennart Kindblom att vara ordinarie tekniska ledamöter i tingsrätterna,
    s. d. förordnat överlantmät. hos länsstyrelsen i Jämtlands län Tord Bergsjö och överlantmät. hos länsstyrelsen i Västerbottens län Göran Nilsson att vara e. o. tekniska ledamöter i tingsrätterna,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Stig Hellsten att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Katrineholms tr Olle Lundström att vara rådm. i Handens tr samt
    s. d. utnämnt ordf. i hyresnämnden i Linköping Barbro Lindqvist att vara rådm. i Härnösands tr.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 26 jan. 1977 Nils Bexell,Uppsala, Gunnar Bodén, Örnsköldsvik, Hans Carlsten, Stockholm, Sture Larsson, Eksjö, Per-Olof Lefwerth, Solna, Ingar Lundquist, Stockholm, Johan Obel, Stockholm, Åke Söderström, Gällivare, Ebbe Thalin, Stockholm, Martin Westin, Sundsvall, och Per Winnberg, Stockholm, samt 2 mars 1977 Per Johan Arvidsson, Uppsala, Torsten Bäckstrand, Gällivare, Göran Franzén, Göteborg, Maja Förberg, Stockholm, Lars Gustavii, Skurup, Evert Holmstrand, Vimmerby, John Edward Johnson, Stockholm, Kjell Stenström, Helsingborg, och Peter Westdahl, Göteborg.