Ny president i hovrätten för övre Norrland. Regeringen har 27 jan. 1977 utnämnt rättschefen i statsrådsberedningen Per-Erik Nilsson till hovrättspresident i hovrätten för övre Norrland.
    Presidenten Nilsson är född 1930. Han avlade studentexamen i Skellefteå 1949 och jur. kand.examen i Uppsala 1956. Efter tingstjänstgöring i Piteå domsaga inträdde han i hovrätten för övre Norrland där han blev fiskal 1960, assessor 1964 och hovrättsråd 1973. Han tjänstgjorde som sekr. i 1965 års valtekniska utredning 1965—69, som expert i denna utredning 1969—72, som sakkunnig i justitiedepartementet 1967 och 1969—72 och som bitr. sekr. i kommunvalskommittén 1970—71. 1972blev han rättschef i statsrådsberedningen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    1 april 1977 förordnat f. d. justitieombudsmannen Gunnar Thyresson att vara ordf. samt led. av riksdagen Torsten Gustafsson och Helge Hagberg att vara ledamöter i utredn. om översyn av det militära ansvarssystemet,
    12 april 1977 förordnat hovr.ass. Dan Fernqvist att vara sekr. i ovannämnda utredn.,
    18 april 1977 förordnat hovr.ass. Lars Bergman att vara expert i utredn. om upphovsrätt,
    21 april 1977 förordnat hovr.ass. Olle Ekstedt att vara expert i utredn. om överlåtelse och pantsättning av byggnad på annans mark m. m.,
    26 april 1977 förordnat kanslirådet Lars Beckman att vara expert i utredn.om utländska övertaganden av svenska företag,
    27 april 1977 förordnat hovr.ass. Rolf Strömberg att biträda som sakkunnig i justitiedepartementet samt
    4 maj 1977 förordnat hovr.ass. Göran Regner att vara expert i rättighetsskyddsutredn.

 

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har förordnat hovr.ass. Arne Kardell att vara sekr. i naturvårdskommittén.

 

Industridepartementet. Regeringen har 14 april 1977 förordnat reg.rättssekr.Björn Rydholm att under tiden den 15 april—den 30 juni 1977 bestrida göromål som ank. på exp.chef i industridep:t.

 

Domstolsverket. Regeringen har
    14 april 1977 förordnat omb.man Tor Nitzelius att vara led. i styrelsen för domstolsverket samt
    12 maj 1977 förordnat avd.dir. i domstolsverket Lars Annerén att vara byråchef i domstolsverket.