RAGNAR HAUGE. Fra fattigforsorg til kriminalomsorg. Oslo—Bergen—Tromsø 1974. Universitetsforlaget. 124 s. Nkr. 32,00.

 

I en rad artiklar i den norska tidskriften "Tidsskrift for Kriminalomsorg" har Hauge, försteamanuensis vid institutet för kriminologi och straffrätt i Oslo, redogjort för utvecklingen i Norge av kriminalvård i frihet. Nu har artiklarna under medverkan av Norges Vernesamband sammanställts och givits ut i bokform. Det finns anledning att vara tacksam över att Hauges arbete härigenom blivit tillgängligt för en större krets. Som utgångspunkt för framställningen av den moderna kriminalvårdens framväxt har förf. valt 1700-talets mitt. Genom att sätta in utvecklingen i ett så vitt perspektiv blir beskrivningen av utvecklingen från frivillighet till tvång, från materiell till immateriell verksamhet, från lekmannaarbete till yrkesverksamhet, från medlemsorganisation till funktionärsorganisation, från decentralisering till centraliseringen intressant och givande läsning. Inte minst som bakgrund för en analys avdagens kriminalvårdande verksamhet synes mig boken värdefull.


G.E.