Östra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte på Peter's Steakhouse & Pub i Norrköping 27 febr. 1976, varvid i stadgarna föreskrivna ärenden behandlades. Därpå hade avdelningen att avge yttrande till samfundsstyrelsen över aktiebolagskommitténs betänkande avseende att skapa möjlighet att under vissa förutsättningar driva advokatverksamhet i aktiebolagsform. Mötet beslöt efter överläggning tillstyrka föreslagna dispensreglers antagande i oförändrat skick. Adv. Inger Persson informerade sedan om arvodestaxan i äktenskapsskillnadsmål och adv. Lennart Reuterwall om diverse för advokatkåren aktuella spörsmål, bl. a. konsekvenserna av den s. k. Haga II-uppgörelsen.
    26 och 27 mars 1976 hölls en kurs på Stadshotellet i Tranås angående arrende- och hyresrätt och 22 och 23 okt. 1976 en kurs på Gyllene Uttern angående arbetsrätt. Kursledare i den första var adv. Lars Laurin och Bengt Ljungqvist och i den andra adv. Axel Wahlberg och jur.kand. Sten Zethraeus.
    Styrelsen består av adv. Bengt Hesser, Linköping, ordf., Hans Oehme, Nyköping, v. ordf., Nils Nilsson, Eskilstuna, Karl Olof Wirell, Kalmar, och Åke Wängö, Tranås, med Josef Cohen, Norrköping, P. G. Dahlström, Jönköping,och Olle Rågmark, Linköping, såsom suppl. Adv. Mats Nordström, Norrköping, är sekr.
    Avdelningen har 162 medlemmar.

 

Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Lund 12 mars 1976. Vid årsmötet behandlades betänkande av aktiebolagskommittén av den 10 oktober 1975. 12—13 mars 1976 ordnade avdelningen kurs för ledamöterna och hos dem anställda jurister i nyare arbetsrättslig lagstiftning rörande anställningsavtalet. Kursledare var adv. Axel Wahlberg och jur. kand. Sten Zethraeus, Stockholm. 18 nov. 1976 höll avdelningen höstmöte i Malmö för ledamöterna och hos dem anställda jurister. Vid mötet talade hovrättslagman Tore Landahl, Malmö, om "Ny bevisföring i hovrättsprocessen" och generalsekr. Lennart Reuterwall orienterade om "Nuläget på rättshjälpsområdet".
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Hugo Olsson, Malmö, ordf., Bengt Almgren, Malmö, v. ordf., Bror-Emil Jeppsson, Malmö, Bengt Siwe, Helsingborg, Gunnar Thomée, Malmö, ord. led., samt Patrick Enckell, Karlshamn, Åke Engwall, Ängelholm, och Lars Laurin, Lund, suppl.
    Avdelningen hade vid 1976 års utgång 224 ledamöter.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1976 sammanträtt bl. a. 24 mars, då Högsta domstolens f. d. ordf. justitierådet Sven Edling kåserade om sin nära tjugotre år långa tid vid domstolen, 27 apr., då föreningen tillsammans med Högsta domstolens ledamöter och under deltagande av prof. em. Per Olof Ekelöf diskuterade verkningarna av 1971 års fullföljdsreform och tänkbara förändringar i anledning därav, 18 maj för visning av Hallwylska museet samt 28 okt. för besök på Gamla Apoteket på Skansen med föredrag av f. d. hovapotekaren Gunnar Krook om narkotikamissbrukets bakgrund och historiska utveckling.
    Föreningens styrelse består av rev.sekr. Bo Hedgårdh, ordf., Gillis Erenius, v. ordf., Stig Bragnum, sekr., Marianne Adolfsson, kassaförv., och Claes Svanström.
    Föreningen har ca 40 medlemmar.