Polisväsendet. Regeringen har
    4 nov. 1976 förordnat överdir. hos rikspolisstyrelsen Åke Magnusson att vara polismäst. i Malmö polisdt,
    18 nov. 1976 utnämnt polisint. i Gbgs polisdt Morgan Kaldrup att vara polismäst. i Alingsås polisdt,
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Säffle polisdt, polisint. i Karlskoga polisdt Lennart Hasslöf att vara polismäst. i Säffle polisdt,
    25 nov. 1976 förordnat t.f. byråchefen, avd.dir. vid rikspolisstyrelsen Gunnar Tysk att vara byråchef i Sthlms polisdt,
    s. d. utnämnt polisint. i Skövde polisdt Börje Bergsten att vara polismäst. idt,
    s. d. förordnat polisint. i Solna polisdt Christer Koch att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Lidingö polisdt,
    15 dec. 1976 utnämnt polissekr. i Lindesbergs polisdt Björn Lundevall attvara polismäst. i Mora polisdt samt
    22 dec. 1976 utnämnt polisint. i Landskrona polisdt Leif Ahlabo att vara polismäst. i Eslövs polisdt.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har 4 nov. 1976 förordnat ombudsmanneni LO Håkan Walander och sekr. i LO Lars-Gunnar Nilsson att vara ledamot resp. suppleant i kriminalvårdsstyrelsen.

 

 

Kriminalvårdsorganisationen. Regeringen har
    14 okt. 1976 förordnat krim.vårdsinsp. i krim.vårdens Göteborgsregion, skyddskons. i Borås dt Erik Alstermark att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Boråsregion samt
    s. d. förordnat krim.vårdsinsp. i krim.vårdens Härnösandsregion Hans Brännström att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Växjöregion.

 

Brottsförebyggande rådet. Regeringen har
    28 okt. 1976 förordnat t.f. rådm. tillika avd.ordf., i Sthlms tr, rådm. i tr Ingrid von Möller att vara kanslichef i brottsförebyggande rådet,
    11 nov. 1976 förordnat informationssekr. i kommunikationsdep:t Sven Åke Dahlbäck att vara byråchef och tillika chef för utredningsenheten i brottsförebyggande rådet samt
    25 nov. 1976 förordnat statssekr:a Anders Arfwedsson, Gerhard Larsson och Henry Montgomery att vara ledamöter i brottsförebyggande rådets styrelse,

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    22 dec. 1976 förordnat adv. Lars Mannerhult att vara chef f. allm. adv.byrån i Kristianstad samt
    s. d. förordnat adv. Urban Hjärne att vara chef f. allm. adv.byrån i Helsingborg.

 

Statens va-nämnd. Regeringen har
    23 juni 1976 förordnat chefsrådm. i Sthlms tr Lars Landh och chefsrådm. i Svartlösa tr Carl-Emil Wollsén att fortf. t. o. m. 30 juni 1982 vara ordf. resp.ers. f. ordf. i statens va-nämnd samt
    2 sept. 1976 förordnat rådm. i Sthlms tr Sven Olov Hall att fr. o. m. 1 okt. 1976 t. o. m. 30 juni 1982 vara ers. för ordf. i statens va-nämnd.
    Statens va-nämnd har 23 sept. 1976 förordnat fisk. i Svea hovr. Ann-Louise Eksborg att upprätthålla befattning som sekr. i statens va-nämnd.