Personalnotiser 159Nytt justitieråd. Regeringen har den 15 dec. 1977 utnämnt ordföranden i arbetsdomstolen, hovrättslagmannen Jan Ljungar till justitieråd.
    Justitierådet Ljungar är född i Stockholm 1928. Han blev jur. kand. i Stockholm 1953. Efter tingstjänstgöring i Sollentuna och Färentuna domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1957. Han tjänstgjorde 1958—60 som hovrättssekreterare och byrådirektör i hovrätten. 1960—61 var han sekreterare i arbetsdomstolen. Han blev assessor i Svea hovrätt 1963, revisionssekreterare1968(t.f. 1966), hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland 1971 och rådman i Stockholms tingsrätt likaledes 1971. Härefter blev han hovrättslagman i hovrätten för Västra Sverige 1974 och i Svea hovrätt 1975. Sedan 1975 är han ordförande i arbetsdomstolen.
    Ljungar har varit sekr. resp. expert i skilda utredningar såsom ämbetsansvarskommittén, mutansvarskommittén, anställningsskyddsutredningen och arbetsrättskommittén.

 

Nytt regeringsråd. Regeringen har 15 dec. 1977 utnämnt hovrättslagmannen i Svea hovrätt Gösta Dyrssen till regeringsråd
    Regeringsrådet Dyrssen är född 1919. Han avlade jur.kand.ex. i Stockholm 1946 och inträdde, efter tingstjänstgöring i dåvarande Oppunda och Villåttinge domsaga, i Svea hovrätt där han blev fiskal 1949, assessor 1957, hovrättsråd 1966 och hovrättslagman 1976.
    Dyrssen har varit sekreterare åt utredningen om vattendomstolarnas organisation m. m. 1956—60, sakkunnig i justitiedepartementet 1958—63 samt expert åt malmutredningen för Norrbotten 1960—62. Åren 1963—69 var han ledamot i lagberedningen och därefter fram till 1977 ordförande i vattenlagsutredningen. Han har vidare innehaft uppdrag som ordförande i styrelsen för skogshögskolan samt som ersättare för ordföranden i koncessionsnämnden för miljöskydd. Han är sedan 1966 ledamot i försvarets skaderegleringsnämnd.

 

Ny rikspolischef. Regeringen har 22 dec. 1977 utnämnt riksåklagaren Holger Romander till rikspolischef (se om honom i SvJT 1966 s. 239).

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    22 dec. 1977 förordnat reg.rådet Magnus Sjöberg att vara ordf. i utredningen om förfarandet i vissa disciplinärenden m. m. samt förordnat riksdagsled. Arne Andersson och Gunilla André att vara ledamöter och hovr.ass. Jan Alvå att vara sekr. i utredn.,
    28 dec. 1977 förordnat dep.råden Lars Beckman och Gunnar Björne samt byråchefen Brita Burström och prof. Jan Hagstedt att vara experter i rättighetsskyddsutredn.,
    30 dec. 1977 förordnat riksåkl. Holger Romander att vara expert i 1975 års polisutredn.,
    3 jan. 1978 förordnat hovr.ass. Lennart Andersson att vara bitr. sekr. i spionbrottsutredn.,
    s. d. förordnat riksdagsled. Sven-Erik Nordin att vara ordf. i utredn. om översyn av vallagen samt till ledamöter i utredn. förordnat sekr. Erik Eriks-

 

160 Personalnotiserson, omb.mannen Ronny Karlsson, riksdagsled. Holger Mossberg, studiesekr. Lars Pettersson, omb. mannen Kerstin Schultz och riksdagsled. Per-Olof Strindberg samt
    5 jan. 1978 förordnat hovr.pres. Per-Erik Nilsson att vara särskild utredare i utredn. om vidgad ortspressannonsering m. m. samt till sakk. i utredn. förordnat hovr.ass. Ulf Berg, avd.dir. James Brade, dep. sekr. Anders Engdahl, dir. Johan Engström och red. Sverker Östlund.