Halvar Lech †. F. d. justitierådet Halvar Lech avled den 26 december 1977. Han föddes den 15 september 1894 i Kvistofta i Skåne, där fadern var präst, tog studenten i Helsingborg 1911 och blev jur. kand. i Lund 1916. Efter att något år ha tjänstgjort i länsstyrelse gick han 1919 in vid Stockholms rådhusrätt, där han blev kriminalassessor 1923, civilassessor 1927 och rådman 1936. Han var vid sidan av rådhusrättstjänstgöringen verksam i olika krigsrätter, först som auditör och sedan som krigsdomare, och utsågs 1943 till militieombudsmannens ställföreträdare. Både straffrättskommittén och processlagberedningen anlitade honom som sakkunnig. År 1944 utnämndes han till justitieråd. Från den befattningen avgick han 1961 med pension. Han var ordförande i lagrådet 1954—1956 och på avdelning i Högsta domstolen 1960—1961.
    Halvar Lech hade ett skarpt och rörligt intellekt, omfattande kunskaper och ett säkert omdöme. Hans sätt var försynt, lugnt och vänligt; särskilt minns man hans varma leende. Han spred trivsel och arbetsglädje omkring sig. Inte minst därför var han idealisk som avdelningsordförande; på grund av åldersfördelningen i Högsta domstolen fick han tyvärr inte fungera i denna egenskap mer än ett och ett halvt år. Stor var saknaden i domstolen, när den avhållne kollegan Halvar Lech föll för åldersstrecket.
    Både som justitieråd och som emeritus ägnade Lech särskilt intresse åt skadeståndsrätten. Två årgångar av SvJT inleds med skadeståndsrättsliga uppsatser av hans hand. "Till debatten om orsaksproblemen" i 1955 års årgång utmärkes av skarpsinne och framstående analytisk förmåga. I årgången 1961 bidrog han med "Om invaliditetsersättning vid ögonskador", ett ämne som han 1968 vände tillbaka till i en längre uppsats, som också behandlade andra skadeståndsrättsliga spörsmål. Under åren 1953—1968 var han ordförande i Ansvarsförsäkringens personskadenämnd. Sitt mångåriga arbete på skadeståndsrättens område sammanfattade han i sitt magnum opus "Skadeersättning för personskada". Boken kom ut 1973, då han fyllde 79 år. Den vittnade om att

 

240 Notiserhans andliga spänst var oförminskad. Den juris doktorsgrad som 1975 honoriscausa tilldelades honom av juridiska fakulteten vid Stockholms universitet var en välförtjänt erkänsla för hans hängivna, betydelsefulla författarskap på skadeståndsrättens område.
    Bland de många övriga uppdrag som han erhöll skall här nämnas, att han var ordförande i interneringsnämnden 1961—1966 samt ordförande i stiftelsen Rödakorshemmet och ledamot av Svenska Röda korsets överstyrelse 1949—1957.
    En hjärtegod människa, så framstår Halvar Lech i minnet hos alla som lärde känna honom.
 

Torkel Nordström