318 NotiserEric Albert Andersson avled 8 maj 1977. Han var född i Ignaberga, Kristianstads län, 22 mars 1904, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Lund 1927.Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Trelleborg ochblev ledamot av samfundet 1944.

 

Sven Algot Ruhe avled 19 maj 1977. Han var född i Stockholm 25 dec. 1906, avlade stud.ex. 1925 och jur. kand.ex. i Stockholm 1932. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han blev hovrättsråd 1951. 1961 blev han häradshövding i Tveta, Vista och Mo domsaga.

 

Anders Ragnar Gustafsson avled 25 maj 1977. Han var född i Västra Stenby 8 dec. 1924, avlade stud.ex. 1945 och jur. kand.ex. i Stockholm 1949. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet först i Bollnäs därefter i Mjölby. Han blev ledamot av samfundet 1956.

 

Lars Yngve Uddgren avled 28 maj 1977. Han var född i Stockholm 2 febr. 1912, avlade stud.ex. 1930 och jur. kand.ex. i Stockholm 1934. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Karlstad, Norrköping och Jönköping innan han 1944 blev direktör i Arabolagen AB. Fr. o. m. 1974 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1974.

 

Gustaf Martin Frithiof Mellbin avled 19 juni 1977. Han var född i Uppsala 17 okt. 1896, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Uppsala 1921. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1936. 1940 blev han häradshövding i Jösse domsaga.

 

Fritz Harry Ivrell avled 20 juni 1977. Han var född i Stockholm 27 jan. 1900, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1943. 1949 blev han häradshövding i Norra och Södra Vedbo domsaga.

 

Gunnar Bengt Teodor Lindh avled 5 juli 1977. Han var född i Gävle 4 sept. 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Stockholm 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1933.

 

Olof Torild Backe avled 6 juli 1977. Han var född i Stockholm 9 mars 1898, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Stockholm 1927. Efter 1935 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1941.

 

Curt Sigvard Carlon avled 23 juli 1977. Han var född i Stockholm 2 mars 1908, avlade stud.ex. 1926 och jur. kand.ex. i Stockholm 1931. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1952. 1958 blev han häradshövding i Västra Göinge domsaga.

 

Richard Th. Köhlquist avled 26 juli 1977. Han var född i Hudiksvall 9 nov. 1893, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Uppsala 1924. Han ägnade sig åt advokatverksamhet först i Stockholm, därefter i Gävle.