Valter Kleve Hultin avled 17 aug. 1977. Han var född i Vasa 18 febr. 1893, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1922.

 

Knut Erik Herbert Bohman avled 18 aug. 1977. Han var född i Stockholm 4 juni 1898, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand.ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1949.

 

Johannes Hans Otto Vilhelm Ehrenskjöld Nordström avled 22 aug. 1977. Han var född i Eskilstuna 17 dec. 1914, avlade stud.ex. 1935 och jur. kand.ex. i Stockholm 1939. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1949. 1959 blev han häradshövding i Jämtlands östra domsaga och 1960 blev han hovrättsråd i Svea hovrätt. Han hade flera internationella uppdrag. 1950—52 var han domare i Etiopiens högsta domstol och 1953—55 var han president i federala högsta domstolen i Eritrea.

 

Martin Torsten Lennart Bengtsson avled 19 sept. 1977. Han var född i Helsingborg 17 mars 1910, avlade jur. kand.ex. i Stockholm 1937 och civilekonomex. 1943. Efter tingstjänstgöring var han verksam i priskontrollnämnden. 1963 blev han kammarrättsråd i kammarrätten i Stockholm.

 

Frithjof Folkard von Scherling avled 10 okt. 1977. Han var född i Rotterdam 19 dec. 1896, avlade fil. kand.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Uppsala 1921. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev assessor 1933 och hovrättsråd 1936. 1945 blev han häradshövding i Östbo och Västbo domsaga.

 

David Nikolaus Nilsson avled 18 okt. 1977. Han var född i Lagga, Stockholms län, 23 jan. 1906, avlade stud.ex. 1926 och jur. kand.ex. i Uppsala 1932. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet först i Umeå därefter i Uppsala. Han blev ledamot av samfundet 1948.

 

Nils Rickard Bergengren avled 18 okt. 1977. Han var född i Hemse, Gotlands län, 18 mars 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Härnösand och blev ledamot av samfundet 1936.

 

Erik Elimar Bæckström avled 29 okt. 1977. Han var född i Stockholm 9 maj 1889, avlade stud.ex. 1907 och jur. kand.ex. i Uppsala 1912. Efter tingstjänstgöring och hovrättstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1920.