Arrendenämnderna. Regeringen har
    1 dec. 1977 förordnat hyresråden i hyresnämnden i Sthlm Lars Arvidsson, Hans Anderberg och Olof Westman att vara ordf. i arrendenämnden i Sthlm,
    s. d. förordnat hyresrådet i hyresnämnden i Gbg Leif Börjesson att vara ordf. i arrendenämnden i Gbg samt
    s. d. förordnat hyresrådet i hyresnämnden i Malmö Sven Malmberg att vara ordf. i arrendenämnden i Malmö.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    17 nov. 1977 utnämnt polismäst. i Lindesbergs polisdt Eliel Stiernö att vara polismäst. i Kristinehamns polisdt,
    24 nov. 1977 utnämnt polismäst. i Kiruna polisdt Olof Styrman att vara polismäst. i Mora polisdt samt
    8 dec. 1977 förordnat polisint. i Bodens polisdt Torbjörn Liljebo att innehalångtidsvik. på tjänst som polismäst. i Kalix polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    1 dec 1977 förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl. dt Lars Ekström att inneha långtidsvik. på tjänst som länsåkl. i Sthlms län o. Gotlands län samt
    8 dec. 1977 utnämnt chefsåkl. i Helsingborgs åkl.dt, t.f. länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Kalmar län Carl-Olov Hagberg att vara länsåkl. vid länsåkl.mynd.i Kalmar län.

 

Kriminalvårdsorganisationen. Regeringen har
    10 nov. 1977 förordnat t.f. byråchefen hos kriminalvårdsstyrelsen, fisk. ihovr. över Skåne o. Blekinge Marianne Håkansson att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Nyköpingsregion,
    s. d. förordnat inspektören vid krim. vårdsanst. Norrtälje Anders Hedin att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Gävleregion samt
    s. d. förordnat inspektören vid krim.vårdsanst. Hall Inger Willén-Johansson att inneha långtidsvik. på tjänst som byråchef hos krim.vårdsstyrelsen.

 

Statens va-nämnd. Regeringen har
    29 sept. 1977 förordnat ass. i Svea hovrätt Jörgen Qviström och Anders Påhlman att vara ers. för ordf. i statens va-nämnd.
    Statens va-nämnd har förordnat fisk. i Svea hovrätt Anders Beskow att vara sekr. hos nämnden.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 2 sept. 1977 antagits

Per Almborg, Falun,

Rolf Andrén, Malmö,

Kaj Axlund, Ljusdal,

Johan Cavalli,Stockholm,

Sigvard Cumtell, Halmstad,

Ulf Eklund, Kristianstad,

Claes Englund, Malmö,

Hans E. Engström, Skärholmen,

Jarl Ernberg, Örebro,

Rolf Hansen, Västerås,

Martin Larsson, Uddevalla,

Björn Lindahl, Stockholm,

Bruno Lindén, Kristianstad,

Sveneric Nylander, Jönköping,

Seth Owe Persson,Arvika,

Håkan Rockström, Stockholm,

Axel Schager, Stockholm,

Lennart Swahn, Norrköping,

Gustaf Wahlberg, Sölvesborg, samt

Sören Ödell, Linköping.