Dödsfall 313Hans Axel Bergqvist avled 5 dec. 1978. Han var född i Stockholm 9 aug. 1922, avlade stud. ex. 1941 och jur. kand. ex. i Stockholm 1946. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1966. Han blev ställföreträdande konsumentombudsman 1971 och sedan 1976 var han avdelningschef i konsumentverket. Han har varit expert i ett flertal utredningar inom konsumenträttens område.

 

Gustav Adolf Sture Söderberg avled 8 dec. 1978. Han var född i Fagerhult, Kalmar län, 3 dec. 1891, avlade stud. ex. 1912 och jur. kand. ex. i Lund 1918. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Borås och blev ledamot av samfundet 1931.

 

Ernst Carl Gustaf Adolf Rising avled 10 dec. 1978. Han var född i Basel 23 okt. 1904, avlade stud. ex. 1923 och jur. kand. ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1935.

 

Sven Ove Svensson avled 14 dec. 1978. Han var född i Malmö 1907, avlade stud. ex. 1926 och jur. kand. ex. i Lund 1932. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev hovrättsråd 1953. 1960 utnämndes han till häradshövding i Uppsala läns norra domsaga och 1971 blev han lagman där.

 

Lars Valfrid Samzelius avled 20 dec. 1978. Han var född i Uppsala 13 dec. 1925, avlade stud. ex. 1943 och jur. kand. ex. i Uppsala 1950. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1955. 1969 — 73 var han ledamot av samfundets styrelse, 1974 dess vice ordförande och sedan 1975 dess ordförande.

 

Carl Axel Ferdinand Swartling avled 20 dec. 1978. Han var född i Stockholm 28 dec. 1908, avlade stud. ex. 1927 och jur. kand. ex. i Stockholm 1932. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1936.

 

Carl Johan Johansen avled 21 dec. 1978. Han var född i Porsagrunn i Norge 3 maj 1919, avlade stud. ex. 1938 och jur. kand. ex. i Uppsala 1918. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Västra Sverige där han blev hovrättsråd 1963. 1970 blev han häradshövding i Sunne domsaga.

 

Gunnar Oscar Sven Ekman avled 23 dec. 1978. Han var född i Bjärka-Säby i Östergötlands län 13 febr. 1920, avlade stud. ex. 1938 och jur. kand. ex. i Uppsala 1945. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som bankjurist inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1969.

 

Rudolf Waldemar Åström avled 14 jan. 1979. Han var född i Malmö 17 dec. 1912, avlade stud. ex. 1930 och jur. kand. ex. i Lund 1936. Efter tingstjänstgöring blev han notarie i Malmö drätselkammare, 1940 stadsombudsman i Umeå och 1952 stadsombudsman i Vänersborg.

 

Karl Olof Josef Frenander avled 16 jan. 1979. Han var född i Örebro 6 okt. 1901, avlade stud. ex. 1920 och jur. kand. ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Örebro och blev ledamot av samfundet 1934.