Justitiedepartementet. Regeringen har
    31 jan. 1980 förordnat dep. rådet i justitiedep:t hovr.rådet, i hovr. f. Övre Norrland Ulf Arrfelt att vara exp. chef i dep:t,
    6 mars 1980 förordnat t. f. dep. rådet i justitiedep:t Edvard Nilsson att vara dep. råd i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Bo Drangel att vara t. f. dep. råd i justitiedep:t.
    Dep. chefen har
    21 jan. 1980 förordnat hovr. ass. Gunnar Bergholtz att vara sekr. i utredn. om internationella faderskapsfrågor,
    s. d. förordnat kammarrättsass. Jörgen Bengtsson att vara sekr. i stiftelseutredn.,
    s. d. förordnat hovr. ass. Christer Berg att vara expert i upphovsrättsutredn.,
    28 jan. 1980 förordnat hovr. fisk. Fredrik Bonde att vara bitr. sekr. i komm. med uppdrag att se över fast. bildningslagstiftningen,
    29 jan. 1980 förordnat hovr. ass. Göran Staafgård och jur. dr Dag Victor att biträda som sakk. i dep:t,
    11 febr. 1980 förordnat kammarrättsass. Bengt Siversen att vara bitr. sekr. i datalagstiftningskommittén,
    13 febr. 1980 förordnat hovr. ass. Lennart Wallström att vara sekr. i tjänsteansvarskommittén,
    19 febr. 1980 förordnat hovr. ass Jan Forsström och hyresrådet Inge Lindqvist att vara experter i hyresrättsutredn.,
    21 febr. 1980 förordnat f. d. ambassadören Gunnar Heckscher att vara ordf. i grundlagskommittén, till led. i komm. förordnat riksdagsled. Nils Berndtsson, Anders Björck, Bertil Fiskesjö, Hans Gustafsson och Hilding Johansson, f. d. landstingsrådet Ruth Kärnek samt riksdagsled. Sven-Erik Nordin och Daniel Tarschys samt till sakk. i komm. förordnat hovr.lagm. Erik Holmberg och hovr. ass Göran Regner,
    22 febr. 1980 förordnat statssekr. Ove Lindh att vara ordf. i samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem,
    25 febr. 1980 förordnat jur. kand. Marie Böttiger att vara bitr. sekr. i upphovsrättsutredn.,
    s. d. förordnat hovr. ass. Ulf Widebäck att vara sekr. och hovr. fisk. Göran Persson att vara bitr. sekr. i grundlagskommittén,
    27 febr. 1980 förordnat landshövd. Carl Persson att vara särskild utredare i utredn. med uppdrag att undersöka frågor om åtgärder mot butikstillgrepp m. m.,
    10 mars 1980 förordnat fast. rådet Erik Åsbrink att vara expert i fastighetsdata — och inskrivningsregisterkommittén samt
    s. d. förordnat hovr. fisk. Owe Horned att vara sekr. i kommittén rörande marknadsanpassad ersättning till intagna i kriminalvårdsanstalter m. m.

 

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har 21 febr. 1980 förordnat t. f. exp.chefen i kommunikationsdep:t, ass. i Svea hovr. Barbro Fischerström att vara exp.chef i dep:t.

 

Handelsdepartementet. Regeringen har
    24 jan. 1980 förordnat hovr. ass. Lars-Göran Klemming att biträda som sakkunnig i handelsdep:t samt
    20 febr. 1980 förordnat t. f. rev. sekr., hovr. ass. Jan Petersson att biträda som sakkunnig i handelsdep:t.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    28 febr. 1980 förordnat kanslirådet Olle Stångberg att vikariera som dep. råd i industridep:t och
    s. d. förordnat dep. sekr. Lars Häggmark att vikariera som kansliråd i industridep:t.

 

Domstolsverket. Regeringen har 6 mars 1980 förordnat avd. dir. hos domstolsverket Jan-Åke Bäckström att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos verket.