Personalnotiser 495Nytt regeringsråd. Regeringen har utnämnt expeditionschefen i bostadsdepartementet Stig Brink till regeringsråd fr. o. m. den 1 juni 1980.
    Brink är född 1932 i Göteborg. Efter jur. kand. examen i Lund 1955 och tingstjänstgöring i Vättle, Ale och Kullings domsaga började han i Svea hovrätt där han antogs till fiskal 1959. Under åren 1961 65 var Brink vattenrättssekreterare i Mellanbygdens vattendomstol och under åren 1965 68 adjungerad ledamot i vattenöverdomstolen. Han förordnades 1967 till assessor i Svea hovrätt och utnämndes 1974 till hovrättsråd i hovrätten. Brink var under åren 1968 70 biträdande sekreterare och t. f. sekreterare i riksdagens tredje lagutskott. Under åren 1971 72 var han kanslichef i riksdagens lagutskott. Han var under år 1973 förordnad som sakkunnig i justitiedepartementet. Sistnämnda år förordnades han till expeditionschef i civildepartementet. Brink är sedan 1974 expeditionschef i bostadsdepartementet.

 

Ny justitiekansler. Regeringen har 21 febr. 1980 utnämnt regeringsrådet Bengt Hamdahl till justitiekansler (se om honom i SvJT 1967 s. 585).

 

Högsta domstolen. Regeringen har 30 april 1980 förordnat rådm. i Kalmar tr Björn Inger att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev. sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    30 april 1980 förordnat t. f. hovr. rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. för Västra Sverige, hovr. rådet i Svea hovr. Brit-Marie Ericsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. för Västra Sverige,
    s. d, förordnat hovr. rådet i hovr. för Västra Sverige Ulf Lindquist att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. samt
    s. d. utnämnt rättschefen i industridep:t, ass. i Svea hovr. Per Nyqvist och ass. i nämnda hovr. Swen Westberg att vara hovr. råd i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 30 april 1980 utnämnt reg. rättssekr. Reidunn Laurén att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    30 april 1980 utnämnt rådm. i Sthlms tr Bertil Freyschuss att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. till chefsrådsmän i Gbgs tr utnämnt rådm., tillika vice ordf. på avd, i tr Sven Ordqvist och rådm. i tr Inger Lindquist,
    s. d. utnämnt adv. vid allm. adv. byrån i Södertälje Jan af Sillén att vara rådm. i Södertälje tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Nacka tr Tord Isberg att vara rådm. i Nyköpings tr,
    s. d. utnämnt t. f. rev. sekr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Peter Ingvarsson att vara rådm. i Alingsås tr,
    s. d. förordnat rev. sekr. Michael Mohammar att bestrida göromål som ank. på innehavare av en tjänst som rådm. i S. Roslags tr samt
    8 maj 1980 utnämnt rådm. i Lunds tr Sven Klemendz att vara lagm. i tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    24 april 1980 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Marc Olsson att vara lagm. i lr i Kopparbergs län,
    30 april 1980 utnämnt länsrättsass. i lr i Uppsala län Bertil Moliis att vara rådm. i lr,
    s. d. förordnat länsrättsass. i lr i Malmöhus län Erland Nilson att vara extra rådm. i lr,

 

496 Personalnotiser    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Sundsvall Leif Larsson att vara extra rådm. i lr i Västerbottens län,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Luleå tr, ass. i hovr. f. Övre Norrland Hans Brusewitz att vara extra rådm. i lr i Norrbottens län,
    8 maj 1980 till extra rådmän i lr i Sthlms län förordnat länsrättsass. i lr Bo Kämpe, kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Rolf Löfstrand och t. f. reg. rättssekr., ass. i kammarrätten i Sthlm Charlotte Meyer samt
    s. d. förordnat länsrättsass. i lr i Gbgs och Bohus län Claes Linder att vara extra rådm. i lr.