Försäkringsöverdomstolen. Regeringen har 24 april 1980 utnämnt byråchefen vid riksdagens ombudsmannaexpedition Sten Englund att vara försäkringsdomare.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har
    24 april 1980 utnämnt försäkringsrättsrådet och vice ordf. på avd. hos förs. rätten för Södra Sverige Bernt Lestner att vara förs. rättsråd och ordf. på avd. hos förs. rätten,
    s. d. utnämnt förs. rättsass. hos förs. rätten för Södra Sverige Jan Olof Blänning att vara förs. rättsråd och vice ordf. på avd. hos förs. rätten.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 30 april 1980 förordnat chefsåkl. i Norrköpingsåkl. dt Jan Lindegård att vara länsåkl. och chef för länsåkl. mynd. i Kalmar län.